Plán akcí pro agendy

 

 

Viz též:

Práce s menu programu SLP

Menu programu SLP - hot keys

 

 

Tisk seznamu akcí z menu Agenda, které je potřeba vyřešit v zadaném období. Volba je přístupná pouze pro uživatele SLP, kteří mají v číselníku autorů nastavena přístupová pro menu "Agenda", oblasti "Pracovníciů, "Technika" i "Dodavatelé, výrobci, servis" alespoň na úroveň "číst".

 

Po aktivaci volby se objeví dialog

 

 

Lze zadat období, ve kterém je potřeba vytisknuté akce vyřídit. Dále lze označit oblast, která má být v tiskové sestavě zahrnuta. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Každá oblast bude vytisknuta na samostatné stránce.

 

Oblasti, které lze do tiskové sestavy zahrnout, odpovídají tisakovým sestavám, které jsou dostupné v jednotlivých volbách menu "Agenda"

 

Pracovníci laboratoře - konec platnosti registrace - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk seznamu pracovníků laboratoře, kterým bude končit platnost registrace (certifikace, licence)" - viz "Pracovníci laboratoře" - druhé tiskové tlačítko zleva v záložce "Seznam"

 

Pracovníci laboratoře - plán hodnocení - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu hodnocení pracovníků laboratoře" - viz "Pracovníci laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Hodnocení" v záložce "Seznam"

 

Pracovníci laboratoře - plány sledovaných akcí - do tiskové sestavy budou zahrnuty plány všech nadefinovaných sledovaných akcí pro pracovníky laboratoře. údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu sledovaných akcí" - viz "Pracovníci laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Hodnocení" v záložce "Seznam"

 

Poznámka:

Do tiskové sestavy budou zahrnuty plány pro všechny nadefinované akce - tzn. pokud je nadefinováno např. 5 sledovaných akcí, pak v tiskové sestavě bude celkem 5 plánů akcí (pro ´každou nadefinovanou akci zvláštní plán).

 

Technika laboratoře - plán kalibrací - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu kalibrací" - viz "Technika laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Kalibrace" v záložce "Seznam"

 

Technika laboratoře - plán validací  - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu validací " - viz "Technika laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Validace" v záložce "Seznam"

 

Technika laboratoře - plán elektrorevizí - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu elektrorevizí" - viz "Technika laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Elektrorevize" v záložce "Seznam"

 

Technika laboratoře - plán BTK-(bezpečnostně tecnických kontrol)  do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu BTK" - viz "Technika laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "BTK" v záložce "Seznam"

 

Dodavatelé - plán hodnocení - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu hodnocení" - viz "Dodavatelé" - třetí tiskové tlačítko zleva v záložce "Seznam"

 

Výrobci - plán hodnocení - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu hodnocení" - viz "Výrobci" - třetí tiskové tlačítko zleva v záložce "Seznam"

 

Servisní firmy - plán hodnocení - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu hodnocení" - viz "Servisní firmy" - třetí tiskové tlačítko zleva v záložce "Seznam"

 

Smlouvy - konec platnosti - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk seznamu smluv, kterým, bude končit platnost " - viz "Smlouvy s dodavateli, výrobci, servisními firmami" - druhé tiskové tlačítko zleva v záložce "Seznam"

 

EHK - konec platnosti cyklů - sestava se vytváří pouze z EHK cyklů, které jsou vázány k položkám LČLP. Do sestavy budou zařazeny lokální položky, pro které bude platnost posledního EHK cyklu pro lok. položku končit v zadaném období

 

Verifikační protokoly - konec platnosti cyklů - sestava se vytváří pouze z verifikačních protokolů, které jsou vázány k položkám LČLP. Do sestavy budou zařazeny lokální položky, pro které bude platnost posledního verifkiačního protokolu pro lok. položku končit v zadaném období.

 

Smluvní laboratoře - plán hodnocení - do tiskové sestavy budou zahrnuty údaje, které odpovídají tiskové sestavě "Tisk plánu hodnocení" - viz "Smluvní laboratoře" - pravé tiskové tlačítko nad tlačítkem "Hodnocení" v záložce "Seznam"

 

 

Ukázka části itskové sestavy: