*nrvs – národní registr vrozených vad – společné údaje

Vrozená vada plodu nebo dítěte - společné údaje

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

vasrepr

a

1

1

asistovaná reprodukce

[ASREPR] #

poznámky:

0-2

 

vduvvys

a

-3

?

důvod podrobného vyšetření

[DUVVYS] #

pokyny:

max. 3x kod 1-5

 

vprendiag

a

1

1

prenatální diagnostika

[PRENDIAG] #

poznámky:

0-3

 

vmetoda

a

-3

?

metoda

[METODA] #

pokyny:

max. 3x kod 1-6

 

vvysetr

a

-3

?

vyšetření

[VYSETR] #

pokyny:

max. 3x kod 1-7

 

vduvnepr

a

1

1

důvod neprovedení prenatální diagnostiky

[DUVNEPR] #

poznámky:

0-4

 

vvyslteh

a

1

1

výsledek těhotenství

[VYSLTEH] #

poznámky:

0-5

 

vpohlav

a

1

1

pohlaví

[POHLAV] #

poznámky:

SKUPLA1, 0-3

 

vdg1

a

-5

1

dg VV 1

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vdg2

a

-5

?

dg VV 2

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vdg3

a

-5

?

dg VV 3

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vdg4

a

-5

?

dg VV 4

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vrodcism

a

10

1

RČ matky

 

pokyny:

věk matky 12-54

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

 

vtrvbyd

a

-60

?

obec bydliště matky slovně

text

 

pokyny:

v DS 3.01.01 bylo povinné, nyní se nenaplňuje

nenaplňuje se - od DS 3.02.01

vobec

a

6

1

obec bydliště matky

[OBCE] #

pokyny:

položka ZUJEDN

 

vbydl

a

3

?

kraj, okres bydliště matky

[OBCE] #

 

pokyny:

doplní se podle obce

položky KRAJN, OKRESN

nové od DS 3.02.01

vorp

a

4

?

obec s rozšířenou působností

[OBCE] #

 

pokyny:

doplní se podle obce

položka ORP

nové od DS 3.02.01

vstaobcm

a

-3

1

příslušnost matky k EU

[OBCAN] #

 

 

nové od DS 3.02.01

vrostav

a

1

1

rodinný stav matky

[ROSTAV] #

poznámky:

0-5

 

vkzamm

a

1

1

zaměstnání matky

[KZAM] #

poznámky:

1. 0-9

2. viz 01

 

vrezortm

a

1

1

resort matky

[REZORTM] #

poznámky:

1. 0-5

2. viz 01

 

vtytehd

a

2

1

dokončený týden těhotenství

 

poznámky:

00-47

 

vcetteh

a

1

1

četnost těhotenství

[CETTEH] #

poznámky:

0-7

 

vvvvrod1

a

1

?

VV v rodině - kdo 1

[VVVROD] #

poznámky:

1-4

 

vdgvro1

a

-5

?

VV v rodině - dg 1

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vvvvrod2

a

1

?

VV v rodině - kdo 2

[VVVROD] #

poznámky:

1-4

 

vdgvro2

a

-5

?

VV v rodině - dg 2

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vdiamel

a

-5

?

diabetes mellitus

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

3. viz 01

 

vinfoty

a

-2

?

infekční onemocnění - týden

 

poznámky:

1. 0 - 16

2. viz 01

 

vdginfo

a

-5

?

infekční onemocnění - dg

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. viz 01

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vdgjine

a

-5

?

jiné onemocnění - dg

[MKN10_5] #!

poznámky:

1. viz 01

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

vlek1s

a

-60

?

lek 1 slovy

text

poznámky:

viz 01

 

vleky1

a

7

?

léky 1

[LEKY] #

poznámky:

1. číselník LEKY distribuuje VZP

2. viz 01

v DS3.09.01

změněna délka

z 5 na 7

vlek2s

a

-60

?

lek 2 slovy

text

poznámky:

viz 01

 

vleky2

a

7

?

léky 2

[LEKY] #

poznámky:

1. číselník LEKY distribuuje VZP

2. viz 01

v DS3.09.01

změněna délka

z 5 na 7

a změněn kód z lveky2

vlek3s

a

-60

?

lek 3 slovy

text

poznámky:

viz 01

 

vleky3

a

7

?

léky 3

[LEKY] #

poznámky:

1. číselník LEKY distribuuje VZP

2. viz 01

v DS3.09.01

změněna délka

z 5 na 7

a změněn

kód z lveky3

vporgra

a

-2

1

pořadí gravidity

0-20

 

 

vporpar

a

-2

1

pořadí parity

0-20

 

 

vposap

a

1

1

počet samovolných potratů

0-9

 

 

vpoint

a

1

1

počet UPT

0-9

 

 

vroknaro

a

4

?

rok narození otce

 

 

 

vkzamo

a

1

?

zaměstnání otce

[KZAM] #

poznámky:

0-9

 

vrezorto

a

1

?

resort otce

[REZORTM] #

poznámky:

0-5

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

01 - poznámka společná pro indikace, dat_du, diag, kod_vykonu, lok_zubu, pozn:

Údaj se váže k I. trimestru!