*ku_z_propz - propouštěcí zpráva

Sdělovaná propouštěcí zpráva pacienta.

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ku_z_propz_admu

 

e

 

1

administrativní údaje

A.1.

 

pokyny:

povinný blok

 

ku_z_propz_dvp

 

e

 

*

dříve vyslovená přání

A.2.1.

 

pokyny:

požadovaný blok;

pro více přání volán opakovaně

 

ku_z_propz_urg

 

e

 

1

urgentní informace

A.2.2.

 

pokyny:

povinný blok

 

ku_z_propz_hosp

 

e

 

1

údaje o hospitalizaci

A.2.3.

 

pokyny:

povinný blok

 

ku_z_propz_sprij

 

e

 

?

stav při přijetí

A.2.4.

 

pokyny:

volitelný blok

 

ku_z_propz_anam

 

e

 

?

anamnéza

A.2.6.

 

pokyny:

volitelný blok

 

ku_z_propz_prubh

 

e

 

1

průběh hospitalizace

A.2.7.

 

pokyny:

povinný blok

 

ku_z_propz_sprop

 

e

 

1

stav při propuštění

A.2.8.

 

pokyny:

povinný blok

 

ku_z_propz_dopor

 

e

 

?

doporučení

A.2.9.

 

pokyny:

požadovaný blok

 

vrnAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Vlastní kompletní text sdělení (pouze v textové formě) je sdělován v položce „text“ v bloku ku_z.

V tomto bloku ku_z_propz je sdělován formalizovaně.

Významově jsou obě sdělení obdobná - nejsou v rozporu. Formalizované je podrobnější a dále automaticky zpracovatelné.

 

Poznámka:

Firemní blok je zařazen pouze do tohoto bloku, v dalších vložených není a nebude.