*ku_z_propz_prubh - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7 - průběh hospitalizace (povinné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

diagnostický souhrn

A.2.7.1

 

 

ku_z_propz_prubh_p

 

e

 

+

problémy

 

Diagnostický souhrn obsahuje všechny problémy/diagnózy, které měly vliv na péči během daného hospitalizačního případu či je důležité je zaznamenat z důvodu zajištění kontinuity péče. Diagnostický souhrn rozlišuje, v souladu s mezinárodním doporučením, problémy/diagnózy aktivní, problémy vzniklé v průběhu hospitalizace a neaktivní problémy/diagnózy. Diagnostický souhrn obsahuje všechny stavy tak, jak byly rozpoznány na konci hospitalizace, po všech vyšetřeních.

(povinné)

 

 

 

 

 

významné výkony

A.2.7.2

 

chv

e

 

+

významné chirurgická i jiné výkony

 

Operace a ostatní „instrumentální“ intervence (endoskopické, intravaskulární) provedené v průběhu hospitalizace a významné pro kontinuitu péče.

Do této sekce nepatří čistě diagnostické výkony (MRI, CT a pod.). Pokud nebyl proveden žádný významný výkon, musí být tento fakt explicitně uveden pomocí kódu IPS Absent and Unknown Data.

Poznámka:

Další, méně významné výkony, se vkládají samostatně níže.

(povinné)

mapování na

stávající datový blok

chv

viz TAB 1

 

 

 

 

zdravotní pomůcky a implantáty

A.2.7.3

 

uniz

e

 

+

zdravotní pomůcky a implantáty

 

Zavedené implantáty a používané zdravotní pomůcky (zdravotnické prostředky), které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat poskytování zdravotních služeb (diagnostiku i léčbu). Dále také zdravotnické prostředky odebrané v průběhu hospitalizace.

Pokud je sekce prázdná, musí být explicitně uveden důvod pomocí kódového systému IPS Absent and Unknown Data.

(povinné)

mapování na

stávající datový blok

uniz

viz TAB 2

 

 

 

 

významná léčba, další výkony

A.2.7.4

 

 

 

ku_z_propz_prubh_d

 

e

 

*

další výkony a významná léčba

 

Poskytnutá léčba, kterou nelze jednoznačně označit za významný výkon (ve smyslu předchozí definice), ale je významná – typicky chemoterapie, radioterapie, očišťovací metody (dialýza, hemoperfuze), metody podpory oběhu (kontrapulzace apod.), podání krevních derivátů případně další.

(volitelné)

 

 

 

 

 

medikace (vybraná léčba v průběhu hospitalizace)

A.2.7.5

 

le

 

e

 

?

medikace v průběhu hospitalizace

 

 

Vybraná medikamentózní léčba v průběhu hospitalizace. Uvedou se ty léčivé přípravky, jejichž podávání bylo během hospitalizace ukončeno nebo pokračuje po propuštění pouze krátkodobě, přitom znalost jejich podání je významné pro další zdravotní péči (antibiotika kromě zcela rutinních, kortikosteroidy ve vysokých dávkách apod.)

Léčivé přípravky, jejichž podávání bylo zahájeno během hospitalizace, ale je doporučeno i po propuštění, budou uvedeny v souhrnné tabulce v bloku Doporučení.

(požadované)

mapování na

stávající datový blok

lez

viz TAB 3

 

 

 

 

výsledky významných vyšetření

A.2.7.6

 

 

ku_z_propz_prubh_v

 

e

 

+

výsledky významných vyšetření

 

Výsledky významných funkčních, diagnostických a zobrazovacích vyšetření pro zajištění kontinuity péče, provedených v průběhu hospitalizace. Výsledky objednané, ale dosud nedodaných vyšetření (status = "registered") by měly být prezentovány odděleně od výsledků již dodaných.

(požadované)

 

 

 

 

 

klinický souhrn

A.2.7.7

 

 

 

 

 

ku_z_propz_prubh_s

 

e

 

+

klinický souhrn

 

Podrobný popis důvodu a průběhu hospitalizace (za celou hospitalizaci) strukturovaný dle jednotlivých problémů. Klinické shrnutí může být zakončeno klinickou úvahou (dif. diagnostika, vysvětlení souvislostí apod.) u klinicky složitých stavů.

(povinné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Pro komplexnější přehled a orientaci v problematice rozsáhlého bloku „průběh hospitalizace“ je k dispozici souhrnný přehledný popis:

ku_z_propz_prubh_informativní

 

 

Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovými bloky chv (TAB 1), uniz (TAB 2) a lez (TAB 3):

 

 

TAB 1:

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

významné výkony

A.2.7.2

 

vložený blok, opakuje se…

mapování na datový blok

chv - TAB 1

vyk_kod

e

 

?

kód výkonu

A.2.7.2.1

kód dle

SNOMED CT

Číselník DASTA EPROC, číselník je mapovaný na SNOMED CT.

(volitelné)

chv:

chvps_klic

vyk_popis

e

 

1

popis výkonu

A.2.7.2.2

volný text

Popis výkonu volným textem.

(povinné)

chv:

chvps_text

vyk_lokal

e

 

?

anatomická lokalizace výkonu

A.2.7.2.3

Řízená terminologie dle SNOMED CT

SNOMED CT

< 442083009 | Anatomical or acquired body structure (body structure) |

(požadované)

chv:

alv_text

alv_form

vyk_dat

e

 

?

datum provedení výkonu

A.2.7.2.4

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

chv:

dat_vyk

vyk_duvod_text

e

 

?

důvod provedení - text

A.2.7.2.5

volný text

 

(požadované)

chv:

duvod_text

vyk_duvod_kod

e

 

?

důvod provedení - kód

A.2.7.2.5

kód MKN-10,

Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

(požadované)

chv:

duvod_kod

vyk_vysled

e

 

?

výsledek výkonu

A.2.7.2.6

kód dle SNOMED CT

Číselník dle SNOMED CT:

385669000| Úspěšný

385671000| Neúspěšný

385670004| Částečně úspěšný

(volitelné)

chv:

vysledek

vyk_kompl_kod

e

 

*

komplikace výkonu

A.2.7.2.7

 

kód MKN-10,

Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

(požadované)

chv:

komplikace

vyk_zprost

e

 

*

použitý zdravotnický prostředek

A.2.7.2.8

volný text

Zdravotnický prostředek, který byl implantován, odstraněn nebo s ním bylo jinak manipulováno (kalibrace, výměna baterie, nasazení protézy atd.).

(požadované)

chv:

zdrav_prost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 2:

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

zdravotní pomůcky a implantáty

A.2.7.3

 

vložený blok, opakuje se…

mapování na datový blok

uniz - TAB 2

zpi_popis_text

e

 

1

popis zdravotnického prostředku - text

A.2.7.3.1

volný text

Popis zdravotnického prostředku (implantovaného či externího) volným textem.

(povinné)

uniz:

u_uniz

zpi_popis_kod

e

 

?

popis zdravotnického prostředku - kód

A.2.7.3.1

 

Číselník DASTA ENAHRADY,

číselník je mapovaný na SNOMED CT.

uniz - unizf:

niz_klic

niz_text

zpi_ident

e

 

?

identifikátor prostředku

A.2.7.3.2

 

Normalizovaný identifikátor, např. UDI, dle nařízení EU 2017/745.

(volitelné)

uniz - unizf:

niz_ident

dat_zaved_zp

e

 

1

datum zavedení

A.2.7.3.3

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Datum implantace či počátku užívání zdravotnického prostředku. Může být uvedeno i přibližné datum, pokud přesné datum není známo.

(požadované)

uniz:

dat_du

dat_odstr_zp

e

 

?

datum odstranění

A.2.7.3.4

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Datum explantace či ukončení užívání zdravotnického prostředku. Může být uvedeno i přibližné datum, pokud přesné datum není známo.

(požadované)

uniz:

dat_up

zpi_duvod_text

e

 

?

důvod použití - text

A.2.7.3.5

volný text

Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený textem.

(volitelné)

uniz:

duvod_text

zpi_duvod_kod

e

 

*

důvod použití - kód

A.2.7.3.5

kód dle

MKN-10, O,

Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený kódem zdravotního problému.

(volitelné)

uniz:

důvod_kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 3:

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

medikace (vybraná léčba v průběhu hospitalizace)

A.2.7.5

 

vložený blok, opakuje se…

mapování na datový blok

lez - TAB 3

med_ind_text

e

 

?

indikace - text

A.2.7.5.1

volný text

Důvod medikace textem.

(požadované)

lez:

ind_m_text

med_ind_kod

e

 

?

indikace - kód

kód dle

MKN-10, O,

Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

Důvod medikace kódem.

(požadované)

lez:

ind_m_kod

med_kod

e

 

?

kód SÚKL

A.2.7.5.2

 

Kód léčiva dle databáze SÚKL.

(požadované)

lez:

kod_lek

med_nazev_lp

e

 

?

název léčivého přípravku

A.2.7.5.3

 

Registrovaný název léčiva dle databáze léčivých přípravků.

(požadované)

lez:

nazev_lek

med_akt_lat

e

 

*

aktivní látky

A.2.7.5.4

 

Opakuje se pro jednotlivou aktivní látku.

(volitelné)

lez:

aktivni_latka

med_sila

e

 

?

síla

A.2.7.5.5

 

 

(volitelné)

lez:

sila_leku

med_forma_kod

e

 

?

forma léčiva - kód

A.2.7.5.6

 

 

(volitelné)

lez:

forma_klic

med_forma_text

e

 

?

forma léčiva - text

A.2.7.5.6

 

 

(volitelné)

lez:

forma_text

med_davkovani

e

 

?

dávkování

A.2.7.5.7

 

Frekvence a počet jednotek podání volným textem.

(volitelné)

lez:

rozpis_v

med_cesta_kod

e

 

?

cesta podání - kód

A.2.7.5.8

 

 

(volitelné)

lez:

apl_cesta_klic

med_cesta_text

e

 

?

cesta podání - text

A.2.7.5.8

 

 

(volitelné)

lez:

apl_cesta_text

dat_med_od

e

 

?

období podávání od

A.2.7.5.9

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

(požadované)

lez:

dat_od

dat_med_do

e

 

?

období podávání do

A.2.7.5.9

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

(požadované)

lez:

dat_do