NČLP pro komponentu (technický popis)

 

 

Viz též:

Národní číselník laboratorních položek

               Dialogy programu SLP

 

 

Práce se seznamem položek NČLP pro vybranou komponentu. Dialog je určen pouze pro zadání přístupu k národní položce (tzn. vytvoření lokální položky a její provázání s národním číselníkem).

 

 

Popis záložky Definice v NČLP

 

V záložce jsou zobrazeny základní údaje o národní položce a přepínač pro vyplnění přístupu k položce z lokálního číselníku. Editovat lze pouze přístup k položce.

 

 

Klíč - jednoznačné a neměnné označení položky NČLP. Položce národního typu je přidělován správcem národního číselníku v okamžiku schválení položky uživatelům SLP, položce lokálního typu je přidělen v okamžiku jejího založení.

Položky NČLP národního typu jsou číslovány od klíče "00001" (informatické položky NČLP - gesce = Z, jsou číslovány od klíče "20000"). Položky NČLP lokálního typu jsou číslovány od klíče "31000".

Klíč nelze editovat.

 

Typ - typ položky v NČLP. Automaticky přidělená hodnota z číselníku typů položek. Položky vytvořené autorským kolektivem NČLP mají typ N (národní položky). Vámi přidané položky mají typ L (lokální položky).

Uživatelé programu SLP mohou přidávat, případně opravovat pouze lokální položky NČLP

Typ nelze editovat.

 

Gesce - označení odborné společnosti, která "stojí" za definicí položky NČLP. Vybírá se z číselníku typů národních gescí.

Gesci lze editovat.

 

Vznik - typ položky NČLP z hlediska vzniku. Vybírá se z číselníku typů položek z hlediska vzniku.

Vznik nelze editovat.

 

Systém - kód systému.

Obsah pole "Systém" nelze editovat.

 

Komponenta - kód komponenty.

Obsah pole "Komponenta" nelze editovat.

 

Procedura - kód procedury.

Obsah pole "Procedura" nelze editovat.

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny.

Obsah pole "Druh veličiny" nelze editovat.

 

Jednotka - jednotka aktuální položky NČLP.

Obsah pole "Jednotka" nelze editovat.

 

Název v NČLP - základní název položky v NČLP. Název je automaticky konstruován.

Automatická konstrukce má tvar NK (NS; ND [J] NP), kde

NK = název komponenty do sestav (max. 55 znaků)

NS = název systému pro nálezy (max. 24 znaků)

ND = název druhu veličiny pro nálezy (max. 24 znaků)

J = jednotka (max. 20 znaků)

NP = název procedury pro nálezy (max. 24 znaků).

Název v NČLP nelze editovat. Maximální délka názvu je 120 znaků.

 

Název pro LP - fakultativní název položky používaný ve vzorové Laboratorní příručce.

Název pro LP nelze editovat. Maximální délka názvu je 90 znaků.

 

Třídy - zatřídění položky NČLP. Položka NČLP může být zatříděna maximálně do 6 tříd. Třídy se vybírají z číselníku typů komponent z hlediska zatřídění.

Třídy nelze editovat.

 

Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního - přepínač, který umožní nastavit význam položky NČLP ve vaší laboratoři. Je to jediná možnost, jak založit položku LČLP (položka LČLP musí mít vždy vzor v NČLP).

 

Přepínač má 4 hodnoty:

Neřešíme - v lokálním číselníku nemá položka svůj protějšek, laboratoř se s ní vůbec nezabývá (standardní hodnota přepínače).

Informační text - v lokálním číselníku nemá položka svůj protějšek, laboratoř připojuje poznámku pro svojí vnitřní potřebu (do pole "Informační text")

Řešíme jinou položkou - v lokálním číselníku nemá položka svůj identický protějšek, ale laboratoř ji může zpracovat jinou procedurou. Pomocí šipky za polem "Kód z NČLP" vyberete položku NČLP, pomocí které řešíte požadavky na aktuální položku NČLP.

Zpracovává se - položka NČLP má v lokálním číselníku identický protějšek. Po dotazu

 

 

 

bude založena položka LČLP. Současně bude založen zkopírován záznam pro preanalytickou fázi a založeny záznamy o lokálních vazbách pro novou položku LČLP. Tlačítkem "Lokální položka" se dostanete do dialogu pro práci s touto lokální položkou. Spolu

Hodnotu přepínače lze editovat. Při editaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože pokud je hodnota přepínače "zpracovává se", tj. je založena položka LČLP, dojde změnou hodnoty přepínače k jejímu vymazání (před výmazem položky LČLP se objeví dotaz,

 

 

pomocí kterého lze výmaz položky LČLP odvolat - tj. vrátit původní hodnotu přepínače)

 

Informační text - poznámka pouze pro laboratoř, nezpracovává se do laboratorní příručky.

Poznámku lze editovat pouze pokud je přepínač "přístup k položce" nastaven na hodnotu "Informační text". Maximální délka poznámky je 75 znaků.

 

Kód v NČLP - kód položky NČLP, pomocí které řešíte požadavky na aktuální položku NČLP. Kód v NČLP má smysl pokud je přepínač "přístup k položce" nastaven na hodnotu "Řešíme jinou položkou ". Kód v NČLP nelze editovat. Jeho změna je možná použitím následujícího tlačítka se šipkou.

 

 - tlačítko pro výběr položky NČLP, pomocí které řešíte požadavky na aktuální položku NČLP. Tlačítko lze  použít pouze pokud je přepínač "přístup k položce" nastaven na hodnotu "Řešíme jinou položkou ". Po aktivaci tlačítka se objeví seznam položek NČLP s komponentou odpovídající aktuální položce NČLP. Z něj

lze vybrat požadovanou položku. Její kód se po výběru objeví v poli "Kód v NČLP".

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti položky. Pokud je aktuálnost položky jiná než "aktuální", objeví se v za informací o aktuálnosti položky červené upozornění.

Aktuálnost položky nelze editovat.

 

Možné aktuálnosti položky:

Aktuální - Položka NČLP je zavedena do praxe, je perspektivní a platná.

Obsoletní - Položka NČLP je dosud platná, ale již je neperspektivní - časem bude označena "neaktuální".

Neaktuální - Položka NČLP již není aktuální, měla by být používána pouze v archivních databázích.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem NČLP pro komponentu.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech položek NČLP pro vybranou komponentu. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o národních položkách (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

1. sloupec (bez titulku) - označení obsoletních a neaktuálních národních položek. Pokud je národní položka obsoletní, objeví se ve sloupci "O". Pro neaktuální národní položku bude ve sloupci zobrazeno "N" (viz popis pole Aktuálnost v záložce Detail)

 

Klíč - klíč národní položky.

 

Název v NČLP - základní název položky v NČLP (viz popis v záložce "Definice v NČLP")

 

 

Přístup k položce - slovní vyjádření přístupu k nárdoní položce z hlediska lokálního číselníku (viz polis v záložce "Definice v NČLP")

 

 

Popis tlačítek Help a Návrat - viz Popis záložky Definice v NČLP.