Mononukleáry

MononukleáryB_Mononukleáry

Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] *)
Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] výpočet) Neaktuální
Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic)
Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.))
Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))

CSF_Mononukleáry

Mononukleáry (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)
Mononukleáry (Csf.; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Mononukleáry

Mononukleáry (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)
Mononukleáry (Leukocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

LKC(UNF)_Mononukleáry

Mononukleáry (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] *)
Mononukleáry (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] fotoopt. (laser))

UNSF_Mononukleáry

Mononukleáry (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
Mononukleáry (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))


Mononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] *)

Systém: B
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: *
Klíč: 03606
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,50 1,50 1,75 3,10 3,50 10,0 100,0 10^9/l

Viz též:
Mononukleáry
B
*
Numerická koncentraceMononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] výpočet) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 03607
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Vypočítaná hodnota
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,50 1,50 1,75 3,10 3,50 10,0 100,0 10^9/l

Viz též:
Mononukleáry
B
Výpočet
Numerická koncentraceMononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic)

Systém: B
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Počítání částic
Klíč: 03608
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Stanovení na jednodušších analyzátorech krvinek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,50 1,50 1,75 3,10 3,50 10,0 100,0 10^9/l

Viz též:
Mononukleáry
B
Počítání částic
Numerická koncentraceMononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.))

Systém: B
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 03609
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Stanovení na jednodušších analyzátorech krvinek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,50 1,50 1,75 3,10 3,50 10,0 100,0 10^9/l

Viz též:
Mononukleáry
B
Počítání částic (impedance)
Numerická koncentraceMononukleáry (B; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))

Systém: B
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 12368
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,50 1,50 1,75 3,10 3,50 10,0 100,0 10^9/l

Viz též:
Mononukleáry
B
Fotooptické stanovení (laser)
Numerická koncentraceMononukleáry (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 03610
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 4 10 100 1000 10^6/l

Viz též:
Mononukleáry
Likvor
*
Numerická koncentraceMononukleáry (Csf.; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))

Systém: Likvor
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03611
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 4 10 100 1000 10^6/l

Viz též:
Mononukleáry
Likvor
Numerická koncentraceMononukleáry (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03612
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,05 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,05 0,15 0,27 0,48 0,60 0,80 0,99 1

Viz též:
Mononukleáry
Leukocyty (B)
*
Numerický podílMononukleáry (Leukocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03613
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,05 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 0,05 0,15 0,27 0,48 0,60 0,80 0,99 1

Viz též:
Mononukleáry
Leukocyty (B)
Numerický podílMononukleáry (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] *)

Systém: Leukocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17978
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze

Viz též:
Mononukleáry
Leukocyty (nespecif. tekutina)
*
Numerický poměrMononukleáry (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] fotoopt. (laser))

Systém: Leukocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 17979
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze

Viz též:
Mononukleáry
Leukocyty (nespecif. tekutina)
Fotooptické stanovení (laser)
Numerický poměrMononukleáry (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 17980
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze

Viz též:
Mononukleáry
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentraceMononukleáry (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Mononukleáry
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 17981
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mononukleáry jsou buňky s nečlenitým jádrem, bez přítomnosti specificky se barvících granul v cytoplazmě. Patří sem lymfocyty, které zajišťují imunitní odpovědi organizmu a monocyty, ze kterých v tkáních vznikají makrofágy, které fagocytují mikroorganizmy a cizorodé částice.

Referenční meze

Viz též:
Mononukleáry
Nespecifikovaná tekutina
Fotooptické stanovení (laser)
Numerická koncentrace