Neuronspecifická enoláza

NSES_NSE

NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_NSE

NSE (P; hmot. konc. [µg/l] *)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
NSE (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

CSF_NSE

NSE (Csf.; hmot. konc. [µg/l] *)
NSE (Csf.; hmot. konc. [µg/l] IA)


NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02555
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
*
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 02556
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07474
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07475
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
FIA
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12313
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze

Viz též:
S_NSE
NSE
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 04736
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07476
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
Hmotnostní koncentraceNSE (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07477
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
S_NSE
NSE
S
LIA
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02553
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
*
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 02554
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07470
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07471
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
FIA
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12312
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze

Viz též:
NSE
P
ILMA
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 04735
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07472
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07473
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <12 15 200 µg/l

Viz též:
NSE
P
LIA
Hmotnostní koncentraceNSE (Csf.; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17770
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 3 - 30 - 370
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,3 24,0 µg/l

Viz též:
NSE
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceNSE (Csf.; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: Likvor
Komponenta: NSE
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17771
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 3 - 30 - 370
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,3 24,0 µg/l

Viz též:
NSE
Likvor
IA
Hmotnostní koncentrace