Plazma venózní (smíšená)

3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
Albumin
Albumin - náboj
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Ca ionizované
Cl
Cl korigované
Draslík -> K
Fosfát -> P
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Glukóza
HCO3 aktuální
Chlór -> Cl
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
K
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalium -> K
Laktát
Na
Natrium -> Na
P
P - náboj
pCO2
pCO2(T)
pH
pH(T)
Phosphorus -> P
pO2
pO2(T)
Sodík -> Na