Chloridový anion

ClS_Cl

Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Cl (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
Cl (S; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Cl (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P_Cl

Cl (P; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (P; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Cl (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

B_Cl

Cl (B; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(A)_Cl

Cl (P(a); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V)_Cl

Cl (P(v); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V;MXD)_Cl

Cl (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

U_Cl

Cl (U; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Cl (U; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

DU_Cl

Cl (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Cl (dU; látkový tok [mmol/d] coulometrie)
Cl (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

CSF_Cl

Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

DF_Cl

Cl (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)
Cl (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

DUNSFDR_Cl

Cl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)
Cl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] coulometrie)
Cl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

DUNSFS_Cl

Cl (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)
Cl (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

F_Cl

Cl (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

PT(BA)_Cl

Cl (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_Cl

Cl (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_Cl

Cl (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_Cl

Cl (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_Cl

Cl (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_Cl

Cl (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

SW_Cl

Cl (Pot; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Pot; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (Pot; látková konc. [mmol/l] titrace-merkurimetr.)

U(RND)_Cl

Cl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Cl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

UNSF_Cl

Cl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFDR_Cl

Cl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFP_Cl

Cl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] coulometrie)
Cl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFS_Cl

Cl (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)
Cl (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)


Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01431
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
S_Cl
Cl
S
*
Látková koncentrace
ChloridyCl (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03923
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
S_Cl
Cl
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
ChloridyCl (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03924
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
S_Cl
Cl
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
ChloridyCl (S; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 01432
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
S_Cl
Cl
S
Coulometrie
Látková koncentrace
ChloridyCl (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05187
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
S_Cl
Cl
S
Látková koncentrace
ChloridyCl (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: S
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01433
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
S_Cl
Cl
S
Látková koncentrace
ChloridyCl (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01428
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
P_Cl
Cl
P
*
Látková koncentrace
ChloridyCl (P; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: P
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 01429
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
P_Cl
Cl
P
Coulometrie
Látková koncentrace
ChloridyCl (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: P
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05186
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
P_Cl
Cl
P
Látková koncentrace
ChloridyCl (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01430
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 50 85 90 98 113 118 125 135 mmol/l
4T 99R+ 50 85 90 98 107 118 125 135 mmol/l

Viz též:
P_Cl
Cl
P
Látková koncentrace
ChloridyCl (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01423
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace chloridového aniontu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cl-).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
B
*
Látková koncentraceCl (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: B
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01424
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace chloridového aniontu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cl-).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
B
Látková koncentraceCl (P(a); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(a)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16376
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(a)
*
Látková koncentraceCl (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(a)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16377
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(a)
Látková koncentraceCl (P(v); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16378
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(v)
*
Látková koncentraceCl (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16379
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(v)
Látková koncentraceCl (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16380
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(v;smíšená)
*
Látková koncentraceCl (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16381
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 70 - 130 - 180
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
P(v;smíšená)
Látková koncentraceCl (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01436
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 40 - 180 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
U
*
Látková koncentrace
Chloridy (moč)Cl (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03925
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 40 - 180 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
ChloridyCl (U; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: U
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 01437
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 40 - 180 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
U
Coulometrie
Látková koncentrace
ChloridyCl (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: U
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 01438
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 40 - 180 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
U
Látková koncentrace
ChloridyCl (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 01425
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 250 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 350 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Cl
dU
*
Látkový tokCl (dU; látkový tok [mmol/d] coulometrie)

Systém: dU
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Coulometrie
Klíč: 01426
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 250 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 350 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Cl
dU
Coulometrie
Látkový tokCl (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: dU
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 01427
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 250 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 350 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Cl
dU
Látkový tokCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 04968
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 100 - 130 - 200
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Likvor
*
Látková koncentraceCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03921
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 100 - 130 - 200
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Likvor
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 03922
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 100 - 130 - 200
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Likvor
Coulometrie
Látková koncentraceCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Likvor
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 11191
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 100 - 130 - 200
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Likvor
Látková koncentraceCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Likvor
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 04969
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 100 - 130 - 200
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Likvor
Látková koncentraceCl (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Stolice/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 07225
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 10 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Stolice/den
*
Látkový tokCl (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07226
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 10 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Stolice/den
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokCl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 05183
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokCl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] coulometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Coulometrie
Klíč: 05184
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Tekutina drénu/den
Coulometrie
Látkový tokCl (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05185
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Tekutina drénu/den
Látkový tokCl (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 12454
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Tekutina sondy/den
*
Látkový tokCl (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12455
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Tekutina sondy/den
Látkový tokCl (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07227
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 10 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Stolice
*
Látková koncentraceCl (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07228
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 10 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Stolice
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceCl (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13269
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -1000 - -200 - 200 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(bilance)
VýpočetCl (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12432
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -1000 - -200 - 200 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůCl (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13270
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíCl (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13271
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokCl (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13272
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíCl (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13273
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokCl (Pot; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Pot
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01434
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 150 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 99R+ 5 40 mmol/l

Viz též:
Cl
Pot
*
Látková koncentraceCl (Pot; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: Pot
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 01435
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 150 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 99R+ 5 40 mmol/l

Viz též:
Cl
Pot
Coulometrie
Látková koncentraceCl (Pot; látková konc. [mmol/l] titrace-merkurimetr.)

Systém: Pot
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Titrace-merkurimetrická
Klíč: 12300
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 150 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1T 15R 38 mmol/l
15R 99R+ 56 mmol/l

Viz též:
Cl
Pot
Titrace-merkurimetrická
Látková koncentraceCl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16685
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 8 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Moč (náhodný vzorek)
*
Látková koncentraceCl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 16686
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 8 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceCl (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16687
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 8 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceCl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05188
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceCl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 05189
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecifikovaná tekutina
Coulometrie
Látková koncentraceCl (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05190
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecifikovaná tekutina
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05191
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 05192
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Drén)
Coulometrie
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05193
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Drén)
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 04970
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] coulometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Coulometrie
Klíč: 04971
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Punkce)
Coulometrie
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 04972
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Punkce)
Látková koncentraceCl (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 12456
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Látková koncentraceCl (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Cl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12457
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Sonda)
Látková koncentrace