Fosfáty anorganické

PS_P

P (S; látková konc. [mmol/l] *)
P (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
P (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

P_P

P (P; látková konc. [mmol/l] *)
P (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
P (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

P(A)_P

P (P(a); látková konc. [mmol/l] *)
P (P(a); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

P(V)_P

P (P(v); látková konc. [mmol/l] *)
P (P(v); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

P(V;MXD)_P

P (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)
P (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

U_P

P (U; látková konc. [mmol/l] *)
P (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

DU_P

P (dU; látkový tok [mmol/d] *)
P (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

PT(BA)_P

P (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_P

P (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_P

P (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_P

P (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_P

P (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_P

P (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

UNSF_P

P (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
P (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFDR_P

P (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
P (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFP_P

P (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
P (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)


P (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02617
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
S_P
P
S
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02618
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
S_P
P
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03945
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
S_P
P
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02615
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
P_P
P
P
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02616
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
P_P
P
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05326
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 0,30 1,00 1,20 1,45 2,91 3,00 3,40 5,00 mmol/l
1T 3D 1R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
1R 2R 0,30 0,90 1,10 1,45 2,16 2,70 3,10 5,00 mmol/l
2R 12R 0,30 0,90 1,10 1,45 1,78 2,30 3,50 5,00 mmol/l
12R 15R 0,20 0,70 0,90 1,20 1,60 2,30 3,50 5,00 mmol/l
15R 60R 0,20 0,50 0,70 0,87 1,45 2,30 3,50 5,00 mmol/l
F 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,90 1,32 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 60R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,74 1,20 2,00 3,00 5,00 mmol/l

Viz též:
P_P
P
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (P(a); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(a)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16420
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(a)
*
Látková koncentraceP (P(a); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P(a)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 16421
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(a)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceP (P(v); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16422
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(v)
*
Látková koncentraceP (P(v); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P(v)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 16423
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(v)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceP (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16424
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(v;smíšená)
*
Látková koncentraceP (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 16425
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
P(v;smíšená)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceP (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02619
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 80
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
U
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganické (moč)P (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02620
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 80
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Fosfáty anorganické (moč)P (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02613
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1 5 10 12,9 42,0 50 70 90 mmol/d

Viz též:
P
dU
*
Látkový tokP (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02614
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1 5 10 12,9 42,0 50 70 90 mmol/d

Viz též:
P
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokP (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: P
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13313
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -1000 - -20 - 20 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(bilance)
VýpočetP (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: P
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12442
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -200 - -30 - 30 - 200
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůP (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13314
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 60 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíP (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13315
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 60 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokP (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13316
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 60 - 600
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíP (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13317
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 60 - 500
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokP (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08933
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceP (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08934
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceP (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08935
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 80
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceP (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08936
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 80
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceP (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08937
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceP (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08938
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace