Draselný kation

KS_K

K (S; látková konc. [mmol/l] *)
K (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
K (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
K (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P_K

K (P; látková konc. [mmol/l] *)
K (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
K (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
K (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

B_K

K (B; látková konc. [mmol/l] *)
K (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(A)_K

K (P(a); látková konc. [mmol/l] *)
K (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V)_K

K (P(v); látková konc. [mmol/l] *)
K (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V;MXD)_K

K (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)
K (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

U_K

K (U; látková konc. [mmol/l] *)
K (U; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

DU_K

K (dU; látkový tok [mmol/d] *)
K (dU; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)
K (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

CSF_K

K (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
K (Csf.; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
K (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

DF_K

K (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)
K (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

DUNSFDR_K

K (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)
K (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)
K (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

DUNSFS_K

K (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)
K (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

F_K

K (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)
K (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

PT(BA)_K

K (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_K

K (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_K

K (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_K

K (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_K

K (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_K

K (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

U(RND)_K

K (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)
K (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
K (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

UNSF_K

K (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
K (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFDR_K

K (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
K (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFP_K

K (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
K (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
K (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFS_K

K (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)
K (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)


K (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02269
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
S_K
K
S
*
Látková koncentrace
DraslíkK (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03935
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
S_K
K
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
DraslíkK (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: S
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02270
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
S_K
K
S
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
DraslíkK (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: S
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05254
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
S_K
K
S
Látková koncentrace
DraslíkK (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: S
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02271
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
S_K
K
S
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02266
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
P_K
K
P
*
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05320
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
P_K
K
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: P
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02267
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 2 3,5 3,6 3,7 5,9 7 8 9 mmol/l
4T 1R 2 3,5 4 4,1 5,3 7 8 9 mmol/l
1R 15R 2 3 3,2 3,4 4,7 6 7 9 mmol/l
15R 99R+ 2 3 3,5 3,8 5,4 6 7 9 mmol/l

Viz též:
P_K
K
P
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: P
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05253
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
P_K
K
P
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02268
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
P_K
K
P
Látková koncentrace
DraslíkK (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02261
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace draselného kationu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu K+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
B
*
Látková koncentraceK (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: B
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02262
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace draselného kationu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu K+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
B
Látková koncentraceK (P(a); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(a)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16400
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(a)
*
Látková koncentraceK (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(a)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16401
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(a)
Látková koncentraceK (P(v); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16402
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(v)
*
Látková koncentraceK (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16403
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(v)
Látková koncentraceK (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16404
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(v;smíšená)
*
Látková koncentraceK (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16405
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 6,0 - 9,9
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
P(v;smíšená)
Látková koncentraceK (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02272
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 120 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
U
*
Látková koncentrace
Draslík (moč)K (U; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: U
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02273
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 120 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
U
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
Draslík (moč)K (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: U
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 02274
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 120 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
U
Látková koncentrace
Draslík (moč)K (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02263
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 15 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5 15 30 40 120 200 300 400 mmol/d

Viz též:
K
dU
*
Látkový tokK (dU; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: dU
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02264
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 15 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5 15 30 40 120 200 300 400 mmol/d

Viz též:
K
dU
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokK (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: dU
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 02265
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 15 - 150 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5 15 30 40 120 200 300 400 mmol/d

Viz též:
K
dU
Látkový tokK (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07423
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 4,0 - 9,9
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Likvor
*
Látková koncentraceK (Csf.; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Likvor
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07424
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 4,0 - 9,9
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Likvor
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceK (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Likvor
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 07425
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 4,0 - 9,9
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Likvor
Látková koncentraceK (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Likvor
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 07426
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 4,0 - 9,9
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Likvor
Látková koncentraceK (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Stolice/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 07427
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Stolice/den
*
Látkový tokK (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07428
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Stolice/den
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokK (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 05250
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokK (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05251
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Tekutina drénu/den
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokK (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05252
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Tekutina drénu/den
Látkový tokK (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 12463
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Tekutina sondy/den
*
Látkový tokK (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Tekutina sondy/den
Látkový tokK (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Stolice
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07429
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 30 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Stolice
*
Látková koncentraceK (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07430
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 30 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Stolice
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceK (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: K
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13288
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -1000 - -100 - 100 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(bilance)
VýpočetK (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: K
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12436
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -1000 - -200 - 200 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůK (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13289
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíK (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13290
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokK (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13291
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 40 - 300 - 3000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíK (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13292
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 200 - 3000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokK (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16692
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Moč (náhodný vzorek)
*
Látková koncentraceK (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 16693
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceK (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16694
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceK (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05255
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceK (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05256
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecifikovaná tekutina
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceK (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05257
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecifikovaná tekutina
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05258
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05259
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Drén)
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05260
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Drén)
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05018
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05019
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Punkce)
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceK (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05020
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Punkce)
Látková koncentraceK (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 12465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Látková koncentraceK (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: K
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12466
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,8 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Sonda)
Látková koncentrace