Sodný kation

NaS_Na

Na (S; látková konc. [mmol/l] *)
Na (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
Na (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Na (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P_Na

Na (P; látková konc. [mmol/l] *)
Na (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Na (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

B_Na

Na (B; látková konc. [mmol/l] *)
Na (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(A)_Na

Na (P(a); látková konc. [mmol/l] *)
Na (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V)_Na

Na (P(v); látková konc. [mmol/l] *)
Na (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V;MXD)_Na

Na (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)
Na (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

U_Na

Na (U; látková konc. [mmol/l] *)
Na (U; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

DU_Na

Na (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Na (dU; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)
Na (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

CSF_Na

Na (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
Na (Csf.; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Na (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

DF_Na

Na (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)
Na (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

DUNSFDR_Na

Na (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)
Na (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)
Na (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

DUNSFS_Na

Na (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)
Na (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

F_Na

Na (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)
Na (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

PT(BA)_Na

Na (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_Na

Na (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_Na

Na (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_Na

Na (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_Na

Na (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_Na

Na (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

SW_Na

Na (Pot; látková konc. [mmol/l] *)
Na (Pot; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

U(RND)_Na

Na (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)
Na (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)
Na (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

UNSF_Na

Na (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Na (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFDR_Na

Na (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Na (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFP_Na

Na (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Na (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Na (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

UNSFS_Na

Na (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)
Na (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)


Na (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02503
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
S_Na
Na
S
*
Látková koncentrace
SodíkNa (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03943
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
S_Na
Na
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
SodíkNa (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: S
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02504
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
S_Na
Na
S
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
SodíkNa (S; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: S
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05272
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
S_Na
Na
S
Látková koncentrace
SodíkNa (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: S
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02505
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
S_Na
Na
S
Látková koncentrace
SodíkNa (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02500
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s titrovaným heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 1 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita plné krve za pokojové teploty v plastu 1 hodina, stabilita plné krve při 4 - 8 °C ve skle 1 hodina.Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
P_Na
Na
P
*
Látková koncentrace
SodíkNa (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: P
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02501
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s titrovaným heparinátem lithným.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
P_Na
Na
P
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
SodíkNa (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: P
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05271
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s titrovaným heparinátem lithným.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
P_Na
Na
P
Látková koncentrace
SodíkNa (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02502
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s titrovaným heparinátem lithným.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 133 146 mmol/l
4T 1R 90 120 125 139 146 150 160 180 mmol/l
1R 15R 90 115 127 138 145 150 154 180 mmol/l
15R 99R+ 90 117 127 136 145 150 157 180 mmol/l

Viz též:
P_Na
Na
P
Látková koncentrace
SodíkNa (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02495
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace sodného kationu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Na+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
B
*
Látková koncentraceNa (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: B
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02496
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace sodného kationu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Na+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
B
Látková koncentraceNa (P(a); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(a)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(a)
*
Látková koncentraceNa (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(a)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16415
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(a)
Látková koncentraceNa (P(v); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16416
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(v)
*
Látková koncentraceNa (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16417
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(v)
Látková koncentraceNa (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16418
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(v;smíšená)
*
Látková koncentraceNa (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16419
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 110 - 165 - 210
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
P(v;smíšená)
Látková koncentraceNa (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02508
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 25 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 3, 8, 12 nebo 24 hodin, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece natria.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 d
4 - 8 °C: 8 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
U
*
Látková koncentrace
Sodík (moč)Na (U; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: U
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02509
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 25 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 3, 8, 12 nebo 24 hodin, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece natria.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 d
4 - 8 °C: 8 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
U
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
Sodík (moč)Na (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: U
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 02510
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 25 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 3, 8, 12 nebo 24 hodin, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece natria.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 d
4 - 8 °C: 8 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
U
Látková koncentrace
Sodík (moč)Na (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02497
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2 - 30 - 300 - 900
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 250 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Na
dU
*
Látkový tokNa (dU; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: dU
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02498
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2 - 30 - 300 - 900
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 250 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Na
dU
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokNa (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: dU
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 02499
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2 - 30 - 300 - 900
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 6R 10R 2 5 10 20 69 120 150 200 mmol/d
M 6R 10R 2 6 15 41 115 130 150 200 mmol/d
F 10R 14R 2 20 35 48 168 200 300 400 mmol/d
M 10R 14R 2 30 50 63 177 220 250 400 mmol/d
F 14R 99R+ 2 30 50 119 165 280 350 500 mmol/d
M 14R 99R+ 2 30 50 143 208 280 350 500 mmol/d

Viz též:
Na
dU
Látkový tokNa (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07462
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 120 - 165 - 210
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Likvor
*
Látková koncentraceNa (Csf.; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Likvor
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07463
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 120 - 165 - 210
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Likvor
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Likvor
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 07464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 120 - 165 - 210
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Likvor
Látková koncentraceNa (Csf.; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Likvor
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 07465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 80 - 120 - 165 - 210
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Likvor
Látková koncentraceNa (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Stolice/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 07466
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Stolice/den
*
Látkový tokNa (Stolice/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07467
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 40 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Stolice/den
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokNa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 05268
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokNa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05269
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Tekutina drénu/den
Spektrofotometrie-FAES
Látkový tokNa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05270
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Tekutina drénu/den
Látkový tokNa (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 12479
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Tekutina sondy/den
*
Látkový tokNa (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12480
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 800
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Tekutina sondy/den
Látkový tokNa (Stolice; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07468
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 30 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Stolice
*
Látková koncentraceNa (Stolice; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Stolice
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 07469
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 30 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Určeno pro průjmovitou, neformovanou stolici.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Stolice
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13300
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -1000 - -200 - 200 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pt(bilance)
VýpočetNa (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12441
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -1000 - -200 - 200 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Pt(denní bilance)_Na
Na
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůNa (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13301
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíNa (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13302
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokNa (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13303
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíNa (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13304
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 500 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokNa (Pot; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Pot
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02506
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 80 - 150 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pot
*
Látková koncentraceNa (Pot; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Pot
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02507
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 80 - 150 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Pot
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16695
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Moč (náhodný vzorek)
*
Látková koncentraceNa (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 16696
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceNa (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16697
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 8 - 200 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Moč (náhodný vzorek)
Látková koncentraceNa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05273
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceNa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05274
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecifikovaná tekutina
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05275
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecifikovaná tekutina
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05276
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05277
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Drén)
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05278
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Drén)
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05033
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 05034
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Punkce)
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentraceNa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 05035
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Punkce)
Látková koncentraceNa (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 12481
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Látková koncentraceNa (Nesp. tekut.(Sonda); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Na
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE s dilucí
Klíč: 12482
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 100 - 200 - 400
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Referenční meze

Viz též:
Na
Nespecif. tekutina(Sonda)
Látková koncentrace