Imunochemické techniky založené na reakci antigen-protilátka

 

Ligandová analýza

Ligandová analýza – využití interakce Ag-Ab

 

Příklady imunochemických technik

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

Imunochemické metody bez markeru

Aglutinace

AGLU

 

 

Aglutinace (gel)

AGLUG

 

 

Aglutinace latexová

LATEXAGL

 

 

Aglutinace (zkum.)

AGLUT

 

 

Immunoblotting

IB

 

 

Imunofixace

IMUFIX

IF

 

Imunoturbidimetrie

IMUTURB

 

 

Elektroimunoassay

ELIA

 

 

Elektroimunoassay dvourozměrná

2DIMELIA

 

 

Elektroimunoassay raketková

ROCKELIA

 

 

Elektroforéza imunoelektroforéza

IMUELP

 

 

Radiální imunodifuse

RI

RID

 

Imunochemické metody s markerem

Enzymová imunoanalýza (kompetitivní)

EIA

 

 

Enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent

ELISA

 

 

FEIA

FEIA

 

 

Imunoanalýza fluorescenční kompetitivní

FIA

 

 

Imunoanalýza fluorescenční polarizační

FPIA

 

 

Imunoanalýza luminiscenční nekompetitivní

ILMA

 

 

Radioimunoanalýza nekompetitivní

IRMA

 

 

LEIA

LEIA

 

 

Imunoanalýza luminiscenční kompetitivní

LIA

 

 

Fluorescenční imunoanalýza na mikročásticích

MEIA

 

 

Radioimunoanalýza kompetititvní

RIA

 

 

 

 

Další informace

·      Měření

·      Pozorování

 

 

Rejstřík 

 

 

Jaroslava Vávrová

.