*nrhi – národní registr hospitalizovaných - identifikace

Hlášení hospitalizace - identifikace pacienta.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hidcis

a

10

1

rodné číslo pacienta

 

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

r.č. místo i.č. od DS 3.02.01

hcispac

a

-5

?

pořadové číslo pacienta

pětimístný číselný údaj

pokyny:

v DS 3.01.01 bylo povinné, nyní se nenaplňuje

Nenaplňuje se od DS 3.02.01

hobec

a

6

1

číslo obce

[OBCE] #

poznámky:

položka ZUJEDN

 

horp

a

4

?

obec s rozšířenou působností

[OBCE] #

pokyny:

doplní se podle obce položka ORP

nové od DS 3.02.01

hstaobc

a

-3

1

příslušnost pacienta k EU

[OBCAN] #

 

nové od DS 3.02.01

hrostav

a

1

1

rodinný stav

[ROSTAV] #

poznámky:

0-5

 

 

hkzam

a

1

1

klasifikace zaměstnání

[KZAM] #

poznámky:

0-9

 

hdophosp

a

1

1

přijetí doporučil

[DOPHOSP] #

poznámky:

0-9

 

hdapri

a

 

1

datum a čas přijetí

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

 

hduprij

a

1

1

důvod přijetí

[DUPRIJ] #

poznámky:

1-5

 

 

hprij

a

1

1

druh přijetí

[PRIJ] #

poznámky:

1-3

 

 

hdapr

a

 

?

datum a čas začátku příznaků

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

 

hdgz

a

-5

1

základní diagnóza pro oddělení

[MKN10_5] #

 

pokyny:

základní diagnóza za pobyt na oddělení

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hhosprv

a

1

1

hospitalizace poprvé

[HOSPRV] #

poznámky:

0-2 

 

hdg1

a

-5

?

vnější příčina úrazu

[MKN10_5] #

 

pokyny:

povinná je-li 1.znak dgz = S nebo T

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdg2

a

-5

?

další diagnóza 2

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdg3

a

-5

?

další diagnóza 3

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdg4

a

-5

?

další diagnóza 4

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdg5        

a

-5

?

další diagnóza 5

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdaop

a

 

?

datum a čas operace

formát D

nebo DT

pokyny:

je-li vyplněno datum operace musí být též vyplněny položky hdgo, hnemnak, hdroper, hreoper, hpoopko. Není-li vyplněno datum operace zůstávají položky hdgo, hreoper, hpoopko prázdné.

 

hdgo

a

-5

?

operační diagnóza

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hnemnak

a

1

?

nemocniční nákaza

[NEMNAK] #

poznámky:

0-5

 

hdroper   

a

1

?

druh operace

[DROPER] #

poznámky:

0-2

 

hreoper

a

1

?

reoperace

[REOPER] #

poznámky:

0-3

 

hpoopko1

a

1

?

pooperační komplikace - 1

[POOPKO] #

poznámky:

0-9

 

hpoopko2

a

1

?

pooperační komplikace - 2

[POOPKO] #

poznámky:

0-9

 

hpoopko3

a

1

?

pooperační komplikace - 3

[POOPKO] #

poznámky:

0-9

 

hpoopko4

a

1

?

pooperační komplikace - 4

[POOPKO] #

poznámky:

0-9

 

hdnyjip

a

-3

?

počet dnů na JIP

číselný údaj

 

 

hdgzzz

a

-5

?

základní diagnóza za celý pobyt ve zdravotnickém zařízení (zadaná pro grouper IR-DRG)

[MKN10_5] #

pokyny:

vyplňuje se pouze na posledním hlášení hospitalizace u pacienta v akutní péči

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

nové od 3.10.01

hdrg

a

5

?

skupina DRG

[DRG] #

pokyny:

vyplňuje se pouze na posledním hlášení hospitalizace u pacienta v akutní péči

 

hdapp

a

 

1

datum a čas propuštění (úmrtí)

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

 

hdg1c

a

-5

?

příčina smrti - diagnóza Ic

[MKN10_5] #

pokyny:

povinné, je-li hukhosp = 7 nebo 8

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hdg1a

a

-5

?

příčina smrti - diagnóza Ia

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

 

hukhosp

a

1

1

ukončení hospitalizace

[UKHOSP] #

poznámky:

0-8

 

hpodape

a

1

1

potřeba další péče

[PODAPE] #

poznámky:

0-6

 

hdnykat1

a

-4

?

počet dnů v kategorii 1

číselný údaj

 

 

hdnykat2

a

-4

?

počet dnů v kategorii 2

číselný údaj

 

 

hdnykat3

a

-4

?

počet dnů v kategorii 3

číselný údaj

 

 

hdnykat4

a

-4

?

počet dnů v kategorii 4

číselný údaj

 

 

hdnykat5

a

-4

?

počet dnů v kategorii 5

číselný údaj

 

 

hdnykat0

a

-4

?

počet dnů přerušení hospitalizace(kategorie 0)

číselný údaj

 

 

huhrady

a

-3

?

náhrady

[NAHRADY] #

pokyny:

max. 3 kódy náhrad

poznámky:

3-7, 9

 

hkrok

a

3

?

kraj, okres bydliště

[OBCE] #

pokyny:

doplní se podle obce položky KRAJN, OKRESN

úprava délky v DS 3.02.01

hzdrpoj

a

3

?

zdravotní pojišťovna

[ZDRPOJ] #

pokyny:

od 1. 1. 2007 se nenaplňuje

od DS 3.10.01 se nenaplňuje

nrhv

e

 

*

výkony

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]