cr_znakDatový standard MZ ČR DS 04.27.02

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.89.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 202420)

 

 

 

 

Úvodní informace k DS4 a NČLP

Věstník číslo 20/2015 - "DASTA"

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 - aktuální změny

  

Datový standard MZ ČR - DS 04.27.02

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.89.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

Číselník klinických událostí - KU

 

Webové služby

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s DS4

 

Firemní bloky v DS4

 

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

Registrace uživatelů DS a NČLP do seznamu "DASTA"

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Pokyny, doporučení, sdělení, odkazy

 

Seznam použitých zkratek

 

 

Sdělení Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

Datový standard verze "4" (DS4) je platný, a plně nasazený do praktického používání, od 1. 1. 2007.

Od 1. 1. 2007 jsou upgrade Datového standardu i NČLP k dispozici na serveru webových služeb - https://ciselniky.dasta.mzcr.cz  - včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

Od 1. 7. 2012 je DS4 k dispozici také na https://www.dastacr.cz/ včetně dalších informací k DS i NČLP.

Od 1. 7. 2016 je oficiálně ukončena podpora DS3 a dále je rozvíjen pouze DS4.

Od 1. 7. 2018 je DS4 inovován ve vazbě na projekt Patient Summary.

Od 1. 4. 2022 je DS4 inovován ve vazbě na projekt Propouštěcí Zpráva.

Od 1. 2. 2024 je DS4 inovován v datových blocích pro mikrobiologická kultivační vyšetření.

Od 1. 7. 2024 je DS4 inovován jako referenční verze k mapování na připravovaný standard HL7 FHIR.

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 1. 7. 2024