*ku_z_lab - vyšetření laboratorní (pro DS4)

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta vázané k jedné události.

Pouze pro DS4, v DS3 odpovídá bloku „VR“.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_du

e

1

datum a čas odběru

příslušného vzorku

 

 

(datum a čas události)

formát DTS

pokyny:

viz dat_du - pokyny

poznámky:

1. v DS3 označováno jako "datum a čas události"

2. viz událost

dat_zt

e

?

datum a čas zahájení transportu vzorku do lab.

formát DT

pokyny:

viz dat_zt - pokyny

poznámky:

údaj pouze fakultativní

dat_pl

e

?

datum a čas převzetí vzorku laboratoří

formát DT

pokyny:

1. v DS nepovinné, ale mělo by být zadáváno

2. viz dat_pl - pokyny

dat_vv

e

?

datum a čas vydání výsledku laboratoří

formát DT

pokyny:

viz dat_vv - pokyny

poznámky:

údaj pouze fakultativní

autor

e

?

autor (autorizace)

pokyny:

jedná se především o “autorizaci” sdělení, v případě textů i o autora (nerozlišuje se)

poznámky:

1. týká se jen této položky

2. viz autor - poznámky

odeslal

e

?

odeslal

poznámky:

1. pouze fakultativní pro některé LIS (kdo vykonal akt odeslání)

2. týká se jen této položky

3. viz odeslal - poznámky

klic_nclp

a

5

1

klíč sdělované položky

(klíč z NČLP)

[NCLPPOL] #!

pokyny:

viz klic_nclp - pokyny

poznámky:

z položky vyplývá typ "vznik" určující vlastnosti položky

klic_nclp_o

a

5

?

klíč původně objednané položky

(klíč z NČLP)

[NCLPPOL] #!

pokyny:

1. tj. původní zaslaný klíč, který mohl být laboratoří upraven

2. viz klic_nclp_o - pokyny

poznámky:

viz klic_nclp_o - poznámky

typ_cispol

a

1

1

určení, zda se jedná o sdílenou národní, nebo o místně doplněnou lokální položku

N, L

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ_cispol - pokyny

poznámky:

viz typ_cispol - poznámky

POZOR!

"L" lze užít výjimečně a jen po

prokazatelné dohodě obou komunikujících stran!

typpol_fh

a

2

1

typ položky z hlediska formátu hodnoty;

pracuje se s hodnotou položky ”formát hodnoty” definované ke sdělované položce  (dle pravidel NČLP a DS)

[NCLPFH] #

pokyny:

1. podle hodnoty této položky je dále volen příslušný blok ”vri”

2. viz typpol_fh - pokyny

stav_vys

a

1

1

stav výsledku

[LVSVN] #

viz obsah číselníku

pokyny:

viz stav_vys - pokyny

urg_info

a

1

?

urgentnost informace

(z rozhodnutí laboratoře)

[LVUIN] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. implicitní = N

2. viz urg_info - pokyny

DS 4.13.02

přenáší se do ku_z

urg_zprac

a

1

?

urgentnost zpracování

(z požadavku objednavatele)

[LVUZN] #

viz

obsah číselníku

pokyny:

1. implicitní = R

2. viz urg_zprac - pokyny

DS 4.07.01

přidáno „V“

typ_sdel_vys

a

1

1

typ sdělení výsledku

[LVTSVN] #

viz

obsah číselníku

ind_vazb_fv

a

1

?

indikace vazby na sledování v časovém intervalu

[LVIVFVN] #

viz

obsah číselníku

pokyny:

1. implicitní = N

2. nelze vypustit - je i pro tisk!

3. viz ind_vazb_fv - pokyny

sci

e

*

specifikace příslušného sledování v časovém intervalu

pokyny:

1. teoreticky jich může být více (položka je součástí více skupin)

2. viz sci - pokyny

ind_test_nf

a

1

?

indikace, že hodnota výsledku je mimo meze nebo že formalizovaný text neodpovídá výčtu v MTV 

0, 1, 2

viz

seznam hodnot

pokyny:

1. implicitní = 0

2. viz ind_test_nf - pokyny

poznámky:

1. vztahuje se k příslušnému volanému bloku vri

2. viz ind_test_nf - poznámky

nazev_lclp

e

-120

1

lokální název v LČLP

[LCLPPOL]

z číselníku se přebírá, ale netestuje se

pokyny:

volí se název z LČLP LP2 případně LP1

poznámky:

1. název vhodný spíš pro prohlížení, než pro nález

2. viz nazev_lclp - poznámky

kolize

a

8

?

typ kolize výsledku

[NCLPMTV] #!+

pokyny:

1. klíč z příslušné matice MTV - ”stav materiálu”

2. viz kolize - pokyny

akreditace

a

1

?

akreditace této položky

A, N

viz

seznam hodnot

důležité upozornění, poznámky:

viz akreditace - poznámky

akreditace_t

a

-255

?

akreditace položky - text

volný text

poznámky:

viz akreditace - poznámky

fakultativní podrobnější informace k akreditované položce

nové od DS 4.11.01

duverne

a

1

?

důvěrná informace

pokyny:

informace je určená jen pro lékaře, pacient by měl obdržet jen "pp"

viz duverne - pokyny

id_lis

a

-64

?

označení vzorku v laboratoři;

pod tímto značením bylo zpracováváno v LIS

volný text

pokyny:

viz id_lis - pokyny

poznámky:

dle LIS zpracovatele

id_lo_is

a

-40

?

označení příslušného

bloku lo v IS žadatele

(je vraceno)

volný text

pokyny:

viz id_lo_lis - pokyny

poznámky:

1. dle IS žadatele

2. viz lo

text

e

?

poznámka objednatele

ponámky:

vráceno v nezměněné podobě z bloku loi

nové od DS 4.08.03

VRi

e

1

jeden a pouze jeden z bloků:

 

vrn ,  vrf , vrs , vrx ,

vrb ,  vrr ,

vrp ,  vrd , vrk ,

vro , vrz

pokyny:

viz vri - pokyny

poznámky:

VRi je obecný zápis reprezentující více bloků!

kuzlabAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

Blok je odvozen z bloku  vr  z DS3. Oba bloky byly do 6/2016 udržované společně.

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z_lab

pokyny k celému bloku:

Při odesílání výsledků - zprávy - musí být vždy respektována norma ČSN EN ISO 15189 : 2013.

 

 

TABULKA ”VRi”:

 

Pro ”typpol_fh”

 

je pro položky

z NČLP zařazen

blok vr_

 

poznámka

0,1,2,3,4,5,6, T, E

vrn

0 až 6 = formát čísla (počet desetinných míst)

T= titr - zobrazuje se jako ”1:hodnota”

F, FR

vrf

formalizované textové výsledky dle MTV

S, SR

vrs

formalizované strukturované výsledky dle MTV

X

vrx

neformalizovaný textový výsledek - prostý text

K

vrk

formalizované strukturované výsledky mikrobiologické

B

vrb

blok textu

R

vrr

blok textu, sestava (včetně záhlaví a zápatí)

D

vrd 

pro datum - používá se výjimečně (pro přepisy)

P

vrp

prázdné

O

vro

pro obraz - ve zkušebním provozu;

pro zvuk a video - zatím nevyužíváno

C, CN, CF

vrc

pro interpretace - připravuje se do další verze DS

G

vrg

pro diagnózy - připravuje se do další verze DS

Z

vrz

pro výsledky, které nemají v NČLP definovanou odpovídající položku, používá se speciální zástupná položka s klíčem 20799

 

 

V bloku KU_Z_LAB musí být použit jeden a pouze jeden z vnořených bloků VRi.

 

Bloky vrn, vrf, vrs, vrx, vrb, vrr, vrp a vrd jsou (z hlediska příjemce) základní a musí být realizovány vždy.

Blok   vrk je běžný v mikrobiologických LIS a sofistikovanějších IS - je předmětem nastavení - viz prot_kom.

Blok vrz je běžný od verze DS3.04.01, slouží pro sdělování výsledků lab. vyšetření, která nejsou dosud definovaná v NČLP.

 

Možnost práce s dalšími typy bloků je předmětem nastavení - viz prot_kom.

 

Varianta F a FR i S a SR (zobrazování výsledku stručně - kódem nebo rozvinutě - plným textem) je volena až v konkrétním IS dle jeho možností. Přednost má vždy práce s plným textem - ”FR” a ”SR”!

 

 

Vztah mezi typem položky z hlediska dialogu v NČLP a typem položky z hlediska formátu hodnoty v bloku ”VR”:

 

typ položky z hlediska dialogu v LČLP:

 

může mít v bloku ”vr” ”typpol_fh”:

 

poznámky

N

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E

((D))

počet deset. míst dle jednotky používané v NČLP!;

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné,

dle dohody)

F

FR,

(F),

((D))

 

/X/

varianta FR je předpřipravená;

variantu F volí výjimečně uživatel;

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné,

dle dohody);

variantu X volí fakultativně LIS pro DS

NF

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E

FR,

(F),

((D))

 

/X/

počet deset. míst dle jednotky požívané v NČLP!;

FR nebo F je jen pro sdělování náhradních textových výsledků (F je výjimečné, přednost má FR);

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné,

dle dohody);

variantu X volí fakultativně LIS pro DS

X

X

S

SR

(S)

((D))

 

/X/

varianta SR je předpřipravená;

variantu S volí výjimečně uživatel;

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné,

dle dohody);

variantu X volí fakultativně LIS pro DS

A

A

v DS 2.01 se nevyužívá

K

K

B

B

R

R

D

D

v DS 2.01 jen pro lokální užití

C

C

CN

CN

v DS 2.01 se nevyužívá

CF

CF

v DS 2.01 se nevyužívá

G

G

v DS 2.01 se nevyužívá

P

P

O

O

Z

Z

od DS 3.04

 

Žlutě označené kódy smějí být užívány navíc v rámci DS2.01.01 (a výše) oproti definici v NČLP.

Datumy ((D)) u N, F a NF lze používat jen po dohodě mezi komunikujícími stranami!

Volné texty /X/ u F, NF a S lze používat jen v nutnosti a s ohledem na situaci. Až na výjimky bude toto používáno dočasně - v přechodném období zavádění práce s MTV do praxe!

 

Pozor - prostudujte též vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a v bloku vr datového standardu !

 

 

Číselníky:

[NCLPPOL]                  (DS 2.00 a výše) - Národní číselník laboratorních položek

[NCLPVZNK]               (DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska jejich vzniku - významná informace o vlastnostech položky!

[NCLPFH] (DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska jejich formátu hodnoty

[NCLPTYPD]               (DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska dialogu

[LCLPPOL]]                 (DS 2.00 a výše) - lokální číselník laboratorních položek

[LVSVN]                       (DS 1.20 a výše) - stav výsledku

[LVUIN]                        (DS 1.20 a výše) - urgentnost informace

[LVUZN]                       (DS 1.20 a výše) - urgentnost zpracování

[LVTSVN] (DS 1.20 a výše) - typ sdělení výsledku

[LVIVFVN]                   (DS 1.20 a výše) - indikace vazby na funkční vyšetření

 

 

dat_du, dat_zt, dat_pl, dat_vv

pokyny:

Viz evidence časů vázaných k lab. zprac. vzorků .

 

Datum a čas dat_du je přebírán z objednávkového bloku ku_o_lab z povinného elementu dat_du.

Datum a čas dat_du je vázán ke vzorku, z něhož byl stanoven výsledek předávaný v tomto bloku ku_z_lab.

 

Datum a čas události = dat_du = datum a čas odběru vzorku nebo ukončení sběru nebo získání údajů z monitoru atd.

Datum a čas události se vztahuje k celému bloku = k tomuto jednomu zasílanému bloku ku_z_lab. Viz též událost.

 

Datum a čas zahájení transportu vzorku je pouze fakultativní, bude využíván jen některými uživateli ke sledování kvality transportu. Tento časový údaj by měl navazovat s co nejmenší prodlevou na datum a čas odběru vzorku. Vyplněn bud například v případě, že transport zajišťuje smluvní partner.

 

Datum a čas převzetí vzorku laboratoří je pro laboratoře klíčový, ale z hlediska DS není povinný. Fakticky se jedná o okamžik, kdy laboratoř přebírá odpovědnost za vzorek. Tento časový údaj by měl bezprostředně navazovat na ukončení transportu vzorku do laboratoře.

 

Datum a čas vydání výsledku je údaj sdělovaný laboratoří. Vydáním výsledku se rozumí okamžik, kdy laboratoř poprvé může sdělit (elektronicky nebo jinak) výsledek objednavateli. Na tento časový údaj by mělo navazovat vydání výsledků v příslušném bloku ku_z_lab.

Pokud je výsledek sdělován opakovaně (např. formalizovaně a pak v rámci sestavy atd.), je tento čas vydání výsledku stále stejný, ale čas vytvoření bloku v je vždy aktuální.

 

 

autor, odeslal

poznámky:

Tento blok mohou fakultativně využívat některé LIS. Údaje později může využívat systém IZIP (budou-li příjemcem tato data do systému IZIP následně předávána).

 

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč sdělované položky. Pracuje se vždy pouze s klíčem definovaným v NČLP. Viz  klíč.

Zadává se vždy celý pětiznakový klíč (včetně úvodních nul)!

 

Pozor:

Pokud se výjimečně pracuje s položkami lokálně doplněnými do NČLP, je zadáván též klíč položky NČLP, ale má pouze lokální platnost. Viz  ”typ číselníku položek”. Toto smí být používáno jen po vzájemné jednoznačné písemné domluvě komunikujících stran, po zajištění sdílení vždy aktuálního číselníku a při garanci, že tato data neobdrží jiní příjemci. Viz typ_cispol - pokyny.

 

Pozor:

Musí být striktně respektována jednotka, druh veličiny a další definiční prvky položky NČLP!

 

 

klic_nclp_o

pokyny:

Klíč položky z objednávky. Pracuje se vždy pouze s klíčem definovaným v NČLP.

Zadává se celý pětiznakový klíč (včetně úvodních nul)!

 

Je zadáván jen tehdy, pokud laboratoř realizuje ”přesměrování” objednávané položky na položku jinou adekvátní -  v tomto  případě je povinný. Jinak je zbytečné jej uvádět. Viz  - řešíme jinou položkou. Mikrobiologické položky mající ”vznik” = K se neuvádějí.

 

poznámky:

Pokud se výjimečně pracuje s položkami lokálně doplněnými do NČLP, je zadáván též klíč položky NČLP, ale má pouze lokální platnost. Viz  ”typ číselníku položek”.

 

 

typ_cispol

seznam hodnot:

Typ číselníku položek:

N = pracuje se pouze s definovanou verzí NČLP (definice verze - viz dasta ) = standardní postup.

L = pracuje se s definovanou verzí NČLP (definice verze - viz dasta ), která je doplněna o další lokální položky.

 

pokyny:

L se uvádí jen výjimečně a jen tehdy, když není hodnota položky ”klic_NCLP” z národní části NČLP! (tj. při použití nouzové lokální položky).

 

Pozor - jedná se ale o nestandardní výjimečnou formu práce!

 

Z hlediska DS je korektní používat pouze variantu "N" a položky, které nejsou v NČLP, předávat za pomoci neformalizovaného textového bloku  vrz , který se váže pouze k jedné položce NČLP - REPT_NTS_DTP (klíč 20799). S tímto blokem se pracuje jako s textem připojovaným do nálezové sestavy.

 

Variantu s "L" lze používat pouze po jednoznačné písemné domluvě mezi komunikujícími stranami a po náležitém bezpečném vyřešení práce s verzemi NČLP a LČLP. Varianta s ”L” smí být mimořádně užita jen tehdy, pokud má příjemce k dispozici odpovídající patřičně doplněný NČLP, který je totožný s NČLP odesílatele a u něhož je zaručena pravidelná aktualizace. V praxi by mělo vždy jít jen o dočasné provizorní řešení patřičně smluvně ošetřené!

 

Upozornění:

Řešení  s variantou s "L" je velmi problematické při sdělování výsledků praktickým lékařům, kteří komunikují s více laboratořemi a nemají vyřešeno korektní používání více NČLP a LČLP vázaných ke konkrétní laboratoři. Zde může dojít k hrubým chybám, za něž nesou plnou odpovědnost komunikující strany.

Toto řešení je zcela nepoužitelné pro komunikaci se systémy typu IZIP!

(Toto řešení je relativně použitelné při komunikaci mezi jedním LIS a jedním NIS, kde lze sdílení NČLP a LČLP lépe zajistit.)

 

poznámky:

Skupinu položek, které dosud nemají svůj kód v NČLP, bylo možné dříve (do verze DS 3.03.01) předávat také za pomoci položky NČLP REP_NTS_DTP jako samostatný nález (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn ), ale tato forma se neujala a položka NČLP s klíčem 20801 byla označena jako obsoletní a nebude nadále již využívána. Od verze DS 3.04.01 již nepoužívat.

 

 

typpol_fh

pokyny:

Typ položky z hlediska formátu hodnoty určuje další způsob předání dat (viz bloky VRi), jejich zpracování a zobrazení.

Množina přípustných hodnot pro tuto položku vyplývá z definice v NČLP.

 

Podrobnější informace k určení typu položky z hlediska dialogu a k jeho zobrazování v IS příjemce jsou v tabulkové podobě v odkazu vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a v bloku vr datového standardu - viz tabulka: ”Vztah mezi typem položky z hlediska dialogu v LČLP a doplnitelným typem položky z hlediska formátu hodnoty typpol_fh v bloku ku_z_lab datového standardu DS".

Tato tabulka musí být vhodně zapracována do komunikujících IS.

Korektní definici ”typu položky z hlediska dialogu v LČLP” (se kterou citovaná tabulka pracuje) zajišťuje program ČLP i systém SLP - viz tabulka ”Vztah mezi typem položek z hlediska dialogu v NČLP a LČLP” ve výše uvedeném odkazu.

 

Poznámka - upozornění:

Položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. Například v matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku typu "F" definovanou jako "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč z matice MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek.

 

 

stav_vys

obsah číselníku LVSVN:

Stav výsledku.

R = rozpracováno

N = dosud neautorizovaný předběžný výsledek

A = autorizovaný (plnohodnotný) výsledek - takto se také sdělují výsledky předávané mezi NIS

D = autorizovaný výsledek s drobnou kolizí, která nebrání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)

Z = autorizovaný výsledek se zásadní kolizí, která brání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)

K = autorizovaný výsledek s kolizí (nelze rozlišit), která brání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)

E = nebude zpracováno z uvedených důvodů (viz ”kolize výsledku”)

P = zařazeno do ”přepisu”, bude dodáno později - v položce ”hodnota” lze sdělit datum dodání - viz prot_kom

 

pokyny:

Pozor!

Varianty D, Z, K a E  lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém vyřešení interpretace zprávy!

Variantu P  lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém dořešení zobrazování v sestavách.

 

 

urg_info

obsah číselníku LVUN:

Urgentnost informace - z rozhodnutí laboratoře (tj. na základě posouzení laboratoře).

E = hlášení extrémní hodnoty (vysoké nebo nízké)

R = hlášení extrémní změny (nárůst nebo pokles)

Z = hlášení extrémní hodnoty a změny

P = hlášení jiné pozoruhodné (podezřelé) hodnoty

N = není hlášena extrémní ani pozoruhodná hodnota (neobjevena nebo netestováno)

 

pokyny:

V DS4, pokud není = N, tak se povinně přenáší do bloku ku_z (atribut urg_info)!

 

poznámka - další informace:

K problematice lze též doporučit další informace v odborném textu převzatém z časopisu Klinická biochemie a metabolismus:

Postanalytická fáze a interpretace lab. testu.

 

 

urg_zprac

obsah číselníku LVUZN:

Urgentnost zpracování - z požadavku objednavatele v bloku typu lop (tj. přepisuje se z objednávkového bloku).

V = informace zpracovaná v režimu „vitální indikace“ (pokud IS nepodporuje, řeší se jako „statim“)

S = informace zpracovaná v režimu „statim“

R = běžná rutinní informace

 

pokyny:

Pokud bylo laboratoři sděleno, musí být vraceno zpět.

 

 

typ_sdel_vys

obsah číselníku LVTSVN:

Typ sdělení výsledku.

N = nový výsledek dodávaný laboratoří (včetně případného opravného sdělení)

A = archivní výsledek dodaný z databáze laboratoře, kde byl původně vytvořen

D = archivní výsledek dodaný z databáze uživatele (např. sdělení mezi IS praktických lékařů, mezi NIS aj.)

L = výsledek předávaný laboratoři jejím subdodavatelem

V = hodnota vracená objednavateli (údaj byl sdělen laboratoři a ta jej nyní v nezměněné podobě vrací zpět)

 

 

ind_vazb_fv

obsah číselníku LVIBFVN:

Indikace vazby na sledování v časovém intervalu (dříve "na funkční vyšetření").

N = položka není vázána na žádné sledování v časovém intervalu

Z = položka je sice vázána na sledování v časovém intervalu, bude ale běžně zobrazována v běžné nálezové sestavě

F = položka je vázána na sledování v časovém intervalu, v běžné nálezové sestavě se nezobrazuje

(bude zpracována samostatně) - viz prot_kom

 

 

ind_vazb_fv, sci

pokyny:

V případě varianty Z a F následuje logicky povinný blok sci, který specifikuje příslušnost položky k příslušnému sledování v časovém intervalu. Další podrobné informace - viz sledování v časovém intervalu .

 

Upozornění:

Variantu F lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém vyřešení zobrazování v sestavách.

 

 

ind_test_nf

seznam hodnot:

Test nabývá hodnot:

0 = netestováno

1 = testováno, je v povolených mezích (respektuje povolený výčet)

2 = testováno, ale některé položky jsou mimo meze (nejsou ve výčtu)

 

pokyny:

Pokud je test realizován a hodnota sdělovaná za pomoci bloku vrn je mimo meze (mez dolní - mez horní v definici položky NČLP), nebo hodnota sdělovaná za pomoci bloku vrf  nebo vrs  je mimo číselník povolených formalizovaných textů, je v  položce ind_test_nf hodnota ”2”. Je-li hodnota v mezích nebo odpovídá číselníku povolených formalizovaných textů, je zde ”1”. Pokud nebyl test realizován (nebo je jeho realizace v tomto případě nesmyslná),  je zde ”0”.

Slouží především ke kontrole dat na straně příjemce.

 

poznámky:

Sumární stav testů v rámci celého bloku v  je uveden v položkách ”test_n” a ”test_f” v bloku v.

 

 

nazev_lclp

poznámky:

Lokální název je přebírán z LČLP - názvu pro LP. Přednostně je volen název LP2, jinak LP1 (viz program ČLP, či systém SLP).

POZOR! Pokud je v lokálním názvu také uváděna jednotka, MUSÍ odpovídat jednotce definované v NČLP (jinak hrozí riziko chybné interpretace hodnoty!). Viz též blok nazvy.

 

Název bude využíván programem umožňujícím prohlížení zaslaných nálezů. Jen výjimečně bude použit do tiskové sestavy.

Tento název je konstruován pro používání v laboratorních příručkách, do nálezů (zejména kumulativních) budou využívány nejčastěji názvy přebírané z číselníků systémů a komponent (lze ale volit i tento). Podrobněji - viz blok nazvy.

 

 

kolize

pokyny:

Kolize výsledku je sdělována v kódované formě (pracuje se s příslušným číselníkem ”stavu materiálu” z matice MTV).

K informaci o kolizním stavu materiálu (a tím i ovlivnění výsledku) se přihlíží při interpretaci výsledku.

Nyní se řeší dle zvyklostí příslušného pracoviště, standardní postup bude připraven pro další verzi DS dle požadavků tvůrců LIS.

 

Upozornění:

Pracuje se s klíčem "klico" z číselníku [NCLPMTV]

 

 

akreditace

seznam hodnot:

A = akreditovaná

N = neakreditovaná

 

upozornění poznámky, doporučení:

Informace o tom, zda tato položka, jejíž hodnota je sdělována, patří v laboratoři k položkám akreditovaným ("A") nebo neakreditovaným ("N").

 

Pozor - položka smí být vyplněna „A“ pouze v případě, že je daná metoda uvedena v aktuální Příloze osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditace (ČIA). Jedná se vždy jen o konkrétní sdělovanou položku, netýká se akreditace laboratoře samotné!

 

Pokud není uvedeno, je považována za neakreditovanou. Pokud je uvedeno, lze připojit podrobnější fakultativní text (odkazy na autoritu, normy, datum a další údaje) do atributu akreditace_t.

 

 

duverne

pokyny:

V případě, že bude sdělovaný údaj označen jako důvěrný (j. v atributu "duverne" bude hodnota "A"), měl by pacient obdržet pouze informaci uvedenou v elementu "pp" - či-li měl by být pro pacienta zablokován přístup k blokům VRi. Toto se týká především systémů typu IZIP.

Jinak slouží element "pp" pro vkládání poznámek a dalších informací pro pacienta (například pro snazší pochopení sdělovaného výsledku).

Z hlediska odesílatele jsou údaje nepovinné, ale pokud jsou uvedeny, systémy typu IZIP je zpracují jako údaje povinné.

 

 

id_lis

pokyny:

Označení vzorku v laboratoří. Tvar označení je vnitrolaboratorní záležitostí.

Obecně se sděluje jen fakultativně.

Povinné sdělování může být vyžadováno na základě vzájemné domluvy komunikujících stran.

Obsah není blíže definován, vychází se ze vzájemné dohody mezi komunikujícími stranami.

Může být naplněno jen v případě sdělování výsledků vázaných k jednomu konkrétnímu vzorku!

 

 

id_lo_lis

pokyny:

Původní označení zasílané prostřednictvím objednávky (bloky ku_o_lab a loi) z IS žadatele (objednavatele).

Laboratoř tyto údaje pouze vrací.

Povinné sdělování může být vyžadováno na základě vzájemné domluvy komunikujících stran.

Obsah není blíže definován, vychází se ze vzájemné dohody mezi komunikujícími stranami.

Může být naplněno jen v případě sdělování výsledků vázaných k jednomu konkrétnímu vzorku!

 

 

vri

pokyny:

Musí být použit jeden a pouze jeden z vnořených bloků vri - viz TABULKA ”VRi” (pokyny k celému bloku).

Tuto podmínku nelze do tabulky zapsat, je realizována v odpovídajícím popisu XML.