Vápník celkový

CaS_Ca

Ca (S; látková konc. [mmol/l] *)
Ca (S; látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

P_Ca

Ca (P; látková konc. [mmol/l] *)
Ca (P; látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

U_Ca

Ca (U; látková konc. [mmol/l] *)
Ca (U; látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

DU_Ca

Ca (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Ca (dU; látkový tok [mmol/d] AAS)
Ca (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)

DUNSFDR_Ca

Ca (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)
Ca (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] AAS)
Ca (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

PT(BA)_Ca

Ca (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_Ca

Ca (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_Ca

Ca (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_Ca

Ca (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_Ca

Ca (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_Ca

Ca (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

UNSF_Ca

Ca (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Ca (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

UNSFDR_Ca

Ca (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Ca (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

UNSFP_Ca

Ca (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Ca (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] AAS)
Ca (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)


Ca (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01224
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
S_Ca
Ca
S
*
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (S; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01225
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
S_Ca
Ca
S
AAS
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: S
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 03482
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
S_Ca
Ca
S
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01221
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou). Pozor na výběr antikoagulačního činidla, přednost má "balancovaný" heparin, méně vhodný je heparinát sodný nebo lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně provést separaci plazmy.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
P_Ca
Ca
P
*
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (P; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01222
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou). Pozor na výběr antikoagulačního činidla, přednost má "balancovaný" heparin, méně vhodný je heparinát sodný nebo lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně provést separaci plazmy.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
P_Ca
Ca
P
AAS
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: P
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 01223
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,50 - 3,10 - 5,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou). Pozor na výběr antikoagulačního činidla, přednost má "balancovaný" heparin, méně vhodný je heparinát sodný nebo lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně provést separaci plazmy.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,90 2,60 mmol/l
1T 3D 4T 2,25 2,75 mmol/l
4T 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,20 2,70 mmol/l
12R 15R 2,15 2,60 mmol/l
15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l

Viz též:
P_Ca
Ca
P
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01226
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 8 - 25
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutné okyselit. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Moč je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na pH = 2,0.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
U
*
Látková koncentrace
Vápník celkový (moč)Ca (U; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01227
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 8 - 25
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutné okyselit. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Moč je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na pH = 2,0.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
U
AAS
Látková koncentrace
Vápník celkový (moč)Ca (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: U
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 01228
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 8 - 25
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutné okyselit. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Moč je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na pH = 2,0.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
U
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentrace
Vápník celkový (moč)Ca (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 01218
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 10,0 - 50,0
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3,7 mmol/d Ca low
15R 99R+ 5 mmol/d Ca 4-8
15R 99R+ 2,50 6,20 mmol/d Ca 6-8
15R 99R+ 6,2 7,5 mmol/d Ca high

Viz též:
Ca
dU
*
Látkový tokCa (dU; látkový tok [mmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 01219
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 10,0 - 50,0
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3,7 mmol/d Ca low
15R 99R+ 5 mmol/d Ca 4-8
15R 99R+ 2,50 6,20 mmol/d Ca 6-8
15R 99R+ 6,2 7,5 mmol/d Ca high

Viz též:
Ca
dU
AAS
Látkový tokCa (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: dU
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 01220
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 10,0 - 50,0
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3,7 mmol/d Ca low
15R 99R+ 5 mmol/d Ca 4-8
15R 99R+ 2,50 6,20 mmol/d Ca 6-8
15R 99R+ 6,2 7,5 mmol/d Ca high

Viz též:
Ca
dU
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látkový tokCa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 05167
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 30
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokCa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] AAS)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 05168
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 30
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Tekutina drénu/den
AAS
Látkový tokCa (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05169
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 30
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Tekutina drénu/den
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokCa (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13263
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -1000 - -20 - 20 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(bilance)
VýpočetCa (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12431
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -100 - -10 - 10 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůCa (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13264
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 50 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíCa (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13265
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 40 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokCa (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13266
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 40 - 500
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíCa (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13267
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 40 - 500
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokCa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05170
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5,0 - 15
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceCa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 05171
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5,0 - 15
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecifikovaná tekutina
AAS
Látková koncentraceCa (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 05172
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05173
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 05174
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Drén)
AAS
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 05175
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 04950
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 04951
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Punkce)
AAS
Látková koncentraceCa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Ca
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 04952
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,50 - 5 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentrace