Pacient (ledviny)

ACCR -> Frakční exkrece AMS
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Clear. bezelektrolyt. vody kor.
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezsol. vody efekt./kor.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody kor.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efekt. solutů korig.
Clear. efektivních solutů
Clear. elektrolyt. korig.
Clear. elektrolytová
Clear. inulinu
Clear. inulinu korigovaná
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
eGFR (CKD-EPI)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD)
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD)
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> eGFR (CKD-EPI)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD)
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD)
Glomerulární filtrace odhad (cystatin)
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Poznámky-jiné
Renální fosfátový práh
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
Tubulární rezorpce vody