Hořčík celkový

MgS_Mg

Mg (S; látková konc. [mmol/l] *)
Mg (S; látková konc. [mmol/l] AAS)
Mg (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Mg (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Mg (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

P_Mg

Mg (P; látková konc. [mmol/l] *)
Mg (P; látková konc. [mmol/l] AAS)
Mg (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Mg (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

U_Mg

Mg (U; látková konc. [mmol/l] *)
Mg (U; látková konc. [mmol/l] AAS)
Mg (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

DU_Mg

Mg (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Mg (dU; látkový tok [mmol/d] AAS)
Mg (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

PT(BA)_Mg

Mg (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_Mg

Mg (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_Mg

Mg (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_Mg

Mg (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_Mg

Mg (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_Mg

Mg (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

UNSF_Mg

Mg (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

UNSFDR_Mg

Mg (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

UNSFP_Mg

Mg (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)


Mg (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02459
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
S_Mg
Mg
S
*
Látková koncentrace
HořčíkMg (S; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 02460
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
S_Mg
Mg
S
AAS
Látková koncentrace
HořčíkMg (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03940
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Fotometrická metoda

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
S_Mg
Mg
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
HořčíkMg (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: S
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 03941
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
S_Mg
Mg
S
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentrace
HořčíkMg (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03942
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
S_Mg
Mg
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
HořčíkMg (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02457
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nelze použít oxalát, citrát a EDTA jako protisrážlivé činidlo. Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
P_Mg
Mg
P
*
Látková koncentrace
HořčíkMg (P; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 02458
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nelze použít oxalát, citrát a EDTA jako protisrážlivé činidlo. Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
P_Mg
Mg
P
AAS
Látková koncentrace
HořčíkMg (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11581
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nelze použít oxalát, citrát a EDTA jako protisrážlivé činidlo. Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
P_Mg
Mg
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
HořčíkMg (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05323
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nelze použít oxalát, citrát a EDTA jako protisrážlivé činidlo. Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
2D 4D 0,6 0,9 mmol/l
5M 6R 0,71 0,95 mmol/l
6R 12R 0,69 0,87 mmol/l
12R 20R 0,67 0,89 mmol/l
20R 99R+ 0,75 0,95 mmol/l

Viz též:
P_Mg
Mg
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
HořčíkMg (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02461
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek moče je nutné okyselit na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku. Před okyselením vzorku je nutné odlít moč na stanovení kreatininu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
U
*
Látková koncentrace
Hořčík (moč)Mg (U; látková konc. [mmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 02462
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek moče je nutné okyselit na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku. Před okyselením vzorku je nutné odlít moč na stanovení kreatininu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
U
AAS
Látková koncentrace
Hořčík (moč)Mg (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03958
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Fotometrická metoda

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek moče je nutné okyselit na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku. Před okyselením vzorku je nutné odlít moč na stanovení kreatininu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Hořčík (moč)Mg (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02455
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3 5 mmol/d

Viz též:
dU_Mg
Mg
dU
*
Látkový tokMg (dU; látkový tok [mmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 02456
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3 5 mmol/d

Viz též:
dU_Mg
Mg
dU
AAS
Látkový tokMg (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03957
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,75 - 6,50 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 3 5 mmol/d

Viz též:
dU_Mg
Mg
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokMg (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13295
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -1000 - -20 - 20 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(bilance)
VýpočetMg (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12440
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -100 - -10 - 10 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůMg (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13296
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 50 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíMg (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13297
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 40 - 2000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokMg (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13298
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 40 - 500
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíMg (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13299
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 40 - 500
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokMg (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08862
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 3,00 - 10,00
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Může se použít heparinát lithný nebo amonný. Zabraňte venostáze při odběru.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:


Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po odběru.

Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceMg (Nesp.tekut.(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08863
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Může se použít heparin lithný nebo amonný. Zabraňte venostáze při odběru.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:


Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po odběru.

Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceMg (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Mg
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08864
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,25 - 1,35 - 3,50
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Může se použít heparin lithný nebo amonný. Zabraňte venostáze při odběru.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nutný urychlený transport na oddělení OKB - vzorek musí být zcentrifugován do 30 minut po odběru!!


Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po odběru.

Text abstraktu ke komponentě
Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesným zásobám a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů.

Referenční meze

Viz též:
Mg
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentrace