Seznam vybraných dokumentů k popisu ČLP pro CD

 

o programu ČLP:

Program ČLP - informace, popis, nastavení

NČLP - práce s číselníkem NČLP -obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod

 

LČLP - práce se škálami - návod

LČLP - práce s vazbami - návod

Generování číselníků pro DS - návod  

 

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS

 

návody pro jednotlivé LIS (může zaslat libovolný tvůrce LIS):

LČLP - práce s LČLP a LIS "AKORD"

LČLP - práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM"

LČLP - práce s LČLP a LIS "NH"

LČLP - práce s LČLP a LIS "STAPRO"

LČLP - práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS

 

 

info o SLP:

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP