Acidobazické parametry, pH a krevní plyny

AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Aktuální base excess -> Base excess
Albumin - náboj
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
Arterio-venózní diference kyslíku
avDO2 -> Arterio-venózní diference kyslíku
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Bikarbonát -> HCO3
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Cl korigované
CO2 -> Oxid uhličitý
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Exkrece H+ Neaktuální
FiO2 -> Kyslík (FiO2)
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
Hydrogenuhličitanový anion -> HCO3
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Methemoglobin
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neoxygenovaná krev
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý(celkový)
Oxyhemoglobin
P - náboj
pCO2
pCO2(T)
pH
pH(T)
Plicní zkraty -> Neoxygenovaná krev
pO2
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Vodíkový kation
Zkraty plicní -> Neoxygenovaná krev