Osmolalita

OsmolalitaS_Osmolalita

Osmolalita (S; molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (S; molalita [mmol/kg] osmometrie)

P_Osmolalita

Osmolalita (P; molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (P; molalita [mmol/kg] osmometrie)

U_Osmolalita

Osmolalita (U; molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (U; molalita [mmol/kg] osmometrie)

DU_Osmolalita

Osmolalita (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Osmolalita (dU; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

CSF_Osmolalita

Osmolalita (Csf.; molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (Csf.; molalita [mmol/kg] osmometrie)

DUNSFDR_Osmolalita

Osmolalita (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)
Osmolalita (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

DUNSFS_Osmolalita

Osmolalita (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)
Osmolalita (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

F_Osmolalita

Osmolalita (Stolice; molalita [mmol/kg] osmometrie)

PT(BA)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

PT(BA24)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

PT(IN)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(IN24)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

PT(TE)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

PT(TE24)_Osmolalita

Osmolalita (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

U(RND)_Osmolalita

Osmolalita (Moč (náhodný vzorek); molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (Moč (náhodný vzorek); molalita [mmol/kg] osmometrie)

UNSF_Osmolalita

Osmolalita (Nesp. tekutina; molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (Nesp. tekutina; molalita [mmol/kg] osmometrie)

UNSFDR_Osmolalita

Osmolalita (Nesp.tekut.(Drén); molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (Nesp.tekut.(Drén); molalita [mmol/kg] osmometrie)

UNSFP_Osmolalita

Osmolalita (Nesp.tekut.(Punkce); molalita [mmol/kg] *)
Osmolalita (Nesp.tekut.(Punkce); molalita [mmol/kg] osmometrie)


Osmolalita (S; molalita [mmol/kg] *)

Systém: S
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 02592
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 150 - 230 - 450 - 550
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparinát lithný (doporučený odběr).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 60R 150 200 250 275 295 315 350 550 mmol/kg
60R 99R+ 150 200 250 280 301 315 350 550 mmol/kg

Viz též:
S_Osmolalita
Osmolalita
S
*
Molalita
OsmolalitaOsmolalita (S; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: S
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 02593
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 150 - 230 - 450 - 550
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparinát lithný (doporučený odběr).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 60R 150 200 250 275 295 315 350 550 mmol/kg
60R 99R+ 150 200 250 280 301 315 350 550 mmol/kg

Viz též:
S_Osmolalita
Osmolalita
S
Osmometrie
Molalita
OsmolalitaOsmolalita (P; molalita [mmol/kg] *)

Systém: P
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 05040
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 150 - 230 - 450 - 550
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 60R 150 200 250 275 295 315 350 550 mmol/kg
60R 99R+ 150 200 250 280 301 315 350 550 mmol/kg

Viz též:
P_Osmolalita
Osmolalita
P
*
Molalita
OsmolalitaOsmolalita (P; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: P
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 05041
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 150 - 230 - 450 - 550
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 60R 150 200 250 275 295 315 350 550 mmol/kg
60R 99R+ 150 200 250 280 301 315 350 550 mmol/kg

Viz též:
P_Osmolalita
Osmolalita
P
Osmometrie
Molalita
OsmolalitaOsmolalita (U; molalita [mmol/kg] *)

Systém: U
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 02594
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 50 - 1400 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v moči sbírané obvykle za 24 hodin, při bilančním sledování i za kratší časové úseky. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci osmolální.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 40 200 300 500 1200 1300 1400 2000 mmol/kg

Viz též:
U_Osmolalita
Osmolalita
U
*
Molalita
Osmolalita (moč)Osmolalita (U; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: U
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 02595
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 50 - 1400 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v moči sbírané obvykle za 24 hodin, při bilančním sledování i za kratší časové úseky. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci osmolální.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 40 200 300 500 1200 1300 1400 2000 mmol/kg

Viz též:
U_Osmolalita
Osmolalita
U
Osmometrie
Molalita
Osmolalita (moč)Osmolalita (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02590
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 300 - 3500 - 6000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 200 300 500 1200 2000 3000 6000 mmol/d

Viz též:
Osmolalita
dU
*
Látkový tokOsmolalita (dU; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

Systém: dU
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Osmometrie
Klíč: 02591
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 300 - 3500 - 6000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 200 300 500 1200 2000 3000 6000 mmol/d

Viz též:
Osmolalita
dU
Osmometrie
Látkový tokOsmolalita (Csf.; molalita [mmol/kg] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 07478
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 100 - 230 - 450 - 550
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Likvor
*
MolalitaOsmolalita (Csf.; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 07479
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 100 - 230 - 450 - 550
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Likvor
Osmometrie
MolalitaOsmolalita (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 12484
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 200 - 800 - 6000
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokOsmolalita (Tekutina drénu/d; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Osmometrie
Klíč: 12485
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 200 - 800 - 6000
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Tekutina drénu/den
Osmometrie
Látkový tokOsmolalita (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 12486
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 200 - 800 - 6000
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Tekutina sondy/den
*
Látkový tokOsmolalita (Tekutina sondy/d; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Osmometrie
Klíč: 12487
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 200 - 800 - 6000
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Tekutina sondy/den
Osmometrie
Látkový tokOsmolalita (Stolice; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Stolice
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 14112
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 1400 - 2000
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Stolice_Osmolalita
Osmolalita
Stolice
Osmometrie
MolalitaOsmolalita (Pt(bilance); Rozdíl látk. množství [mmol] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Rozdíl látkového množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13307
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -5000 - -200 - 200 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(bilance)
VýpočetOsmolalita (Pt(denní bilance); rozdíl látkových toků [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Rozdíl látkových toků
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13308
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -10000 - -200 - 200 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl látkových tokůOsmolalita (Pt(příjem celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13309
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 200 - 2000 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(příjem celk.)
Výpočet
Látkové množstvíOsmolalita (Pt(denní příjem celk.); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13310
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 500 - 2000 - 5000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Látkový tokOsmolalita (Pt(eliminace celk.); látk. množ. [mmol] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkové množství
Jednotka: mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 13311
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 200 - 2000 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
Látkové množstvíOsmolalita (Pt(denní eliminace celk); látkový tok [mmol/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13312
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 200 - 3000 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Látkový tokOsmolalita (Moč (náhodný vzorek); molalita [mmol/kg] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 16698
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 5 - 50 - 1100 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Moč (náhodný vzorek)
*
MolalitaOsmolalita (Moč (náhodný vzorek); molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 16699
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 5 - 50 - 1100 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Moč (náhodný vzorek)
Osmometrie
MolalitaOsmolalita (Nesp. tekutina; molalita [mmol/kg] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 12488
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecifikovaná tekutina
*
MolalitaOsmolalita (Nesp. tekutina; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 12489
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecifikovaná tekutina
Osmometrie
MolalitaOsmolalita (Nesp.tekut.(Drén); molalita [mmol/kg] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 12490
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecif. tekutina(Drén)
*
MolalitaOsmolalita (Nesp.tekut.(Drén); molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 12491
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecif. tekutina(Drén)
Osmometrie
MolalitaOsmolalita (Nesp.tekut.(Punkce); molalita [mmol/kg] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 12492
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
MolalitaOsmolalita (Nesp.tekut.(Punkce); molalita [mmol/kg] osmometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Osmolalita
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Osmometrie
Klíč: 12493
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 250 - 350 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis osmolality z fyzikálně-chemického hlediska. Pojem ideálního roztoku, ideálního osmotického tlaku, ideální a reálné osmolality, osmotického koeficientu, reálného osmotického tlaku.

Referenční meze

Viz též:
Osmolalita
Nespecif. tekutina(Punkce)
Osmometrie
Molalita