Obsah číselníku systémů

AMS(DUF)AMS(duod. tekutina)
AMS(MH) AMS(mat. mléko)
AMS(U) AMS(U)
AMS(PCF)AMS(perikard. tekutina)
AMS(PRF)AMS(periton. tekutina)
AMS(PLF)AMS(pleur. tekutina)
AMS(S) AMS(S)
AMS(P) AMS(P)
ALP(P) ALP(P)
ALP(S) ALP(S)
ALV Alveol
AMF Amniová tekutina
AST(P) AST(P)
AST(S) AST(S)
ATM Atmosféra
BASO Basofily
BASO(B) Basofily(B)
PANCRBCEPankreas(Beta buňky)
REPI Nález interpretační
REPP Blok vyšetření - obraz
REPIMG Blok vyšetření - obrazová sekv.
REPT Blok vyšetření - text
ASBRO Bronchiální aspirát
BRBRC Bronchiální brush chráněný
LABRO Bronchiální laváž
LABRAL Bronchoalveolární laváž
LABRALC Bronchoal. laváž chráněná
CERVMUC Cervikální hlen
CERVPOOLCervikální pool
CIC(P) Cirk. imunokomplexy(P)
CIC(S) Cirk. imunokomplexy(S)
FOREBODYCizí těleso
CYTOS Cytosol
DEF(B) Defibrinovaná krev
DNALEUB DNA(Leu,B)
DRCNS Drén z CNS
DUF Duodenální tekutina
SEMEN Ejakulát
ELECT Elektroda
ENDCERVPEndocervikální pool
EOS Eosinofily
EOS(B) Eosinofily(B)
ERYBL Erytroblasty
ERC Erytrocyty
ERC(UNF)Erytrocyty (nespecif. tekutina)
ERC+NACLErytrocyty+NaCl
ERC(B) Erytrocyty(B)
ERC(CSF)Erytrocyty(Csf.)
EFP(P) Euglob. frakce proteinů(P)
EXOCERVPExocervikální pool
ECF(BM) Extracel. tekutina (kostní dřeň)
FASCIA Fascie
GLOM Glomeruly
GRAN Granulocyt
GRC Granulocyt fagocytující
HEMAT Hematom
HB Hemoglobin
HB(AB) Hemoglobin(aB)
HBEF(AB)Hemoglobin efekt.(aB)
HBEF(VB)Hemoglobin efekt.(vB)
HB(B) Hemoglobin(B)
HB(VB;X)Hemoglobin smíšené žilní krve
HB(VB) Hemoglobin(vB)
PUS Hnis(absces)
PITGL Hypofýza
CARTIL Chrupavka
IMPLTIS Implantát tkáňový
IMPLAN Implantát umělý
INF Infusát
ERC(ICF)Intracelulární tekutina erytrocytů
IUBODY Intreuterinní tělísko
LIV Játra
JEJUN Jejunum
OTHF Jiné patolog. tekutiny
CAL Konkrement
CANYL Kanyla
CATETC Katetr cévní centrální
CATET Katetr cévní periferní
JOF Kloubní tekutina
COLSTR Kolostrum
BONE Kost
BM Kostní dřeň
CK(P) CK(P)
CK(S) CK(S)
B Krev
BBEFOX Krev (před oxygenátorem)
DBS Krev (suchá kapka)
VAGBLOODKrev(vaginální)
BAFTOX Krev (za oxygenátorem)
B(A) B(a)
B(C) B(kap.)
B(C;FNG)B(kap.;prst)
B(C;EAL)B(kap.;ušní lalůček)
B(N) B(nativní)
B(UMB) B(pupečník)
B(A;UMB)B(a;pupečník)
B(V;UMB)B(v;pupečník)
UNSFCVVHKrev(CVVH)
B(V) B(v)
B(V;CNT)B(v;centrální)
B(V;MXD)B(v;smíšená)
BCEL(T) Krevní buňky (bílá řada)-tekut.
BCEL(BM)Krevní buňky - kostní dřeň
BCNE(BM)Krevní buňky (neerytr.) - dřeň
BCELL(B)Krevní buňky(krev)
CRYO(P) Kryoglobulin(P)
CRYO(S) Kryoglobulin(S)
ADRC Kůra nadledvin
SKIN Kůže
ACP(P) ACP(P)
ACP(S) ACP(S)
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma)
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum)
LASIN Laváž paranazální dutiny
KIDN Ledviny
LKC Leukocyty
LKC(UNF)Leukocyty (nespecif. tekutina)
LKC(JOF)Leukocyty z kloubní tekutiny
LKC(B) Leukocyty(B)
LKC(CSF)Leukocyty(Csf.)
CSF Likvor
LOCH Lochie
LYMPHNODLymfatický uzel
LYM Lymfocyty
LYMB Lymfocyty B
LYMCD14 Lymfocyty CD14+
LYMCD19 Lymfocyty CD19+
LYMCD20 Lymfocyty CD20+
LYMCD3 Lymfocyty CD3+
LYMCD4 Lymfocyty CD4+
LYMCD8 Lymfocyty CD8+
LYMT Lymfocyty T
LYM(BAL)Lymfocyty(bronchoalv. laváž)
LYM(JOF)Lymfocyty(kloubní tekutina)
LYM(BMR)Lymfocyty(kostní dřeň)
LYM(B) Lymfocyty(B)
LYM(CSF)Lymfocyty(Csf.)
LYM(PRD)Lymfocyty(periton. dialyzát)
LYM(PLF)Lymfocyty(pleur. tekutina)
LYM(UMB)Lymfocyty(pupečník)
LYM(VB) Lymfocyty(vB)
SKINFIBRLysozym kožních fibroblastů
EXTENVIRMateriál vnějšího prostředí
MENIN Meningy
MILK Mléko
MILK(H) Mléko (mateřské)
U Moč
U(AD) Moč (Addisův sediment)
U(HMB) Moč (Hamburgerův sediment)
U(RND) Moč (náhodný vzorek)
CAL(U) Konkrement(močový)
B(ECF) Erytrocyty+Plazma(aB)
BM(ECF) Modelové ECT (smíš. ven. krev+plazma=1+2)
BV(ECF) Erytrocyty+Plazma(vB)
MONO(B) Monocyty z krve
CEREB Mozek
REP Nález
PROP Návrh - výpočet
NAIL Nehet
NEUT Neutrofily
NEUT(B) Neutrofily(B)
DDUF Odpad duodenální tekutinou za čas 24 hodin
MU Odpad močí za čas 1 minuty
SU Moč za sekundu
DU Odpad močí za čas 24 hodin
DSW Odpad potem za čas 24 hodin
DF Odpad stolicí za čas 24 hodin
DUNSFDR Tekutina získaná drenáží - ztráty
DUNSFS Odpad tekutinou sondy za den
DSTF Odpad žaludeční tekutinou za čas 24 hodin
IMSKI Otisk z kožní léze
IMCOM Otisk z popáleniny
P+PUFR P+Pufr
PT Pt
PT(BA) Pacient (bilance)
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém)
PT(BA24)Pacient (denní bilance)
PT(TE24)Pacient (denní eliminace celková)
PT(IN24)Pacient (denní příjem celkový)
PT(TE) Pacient (eliminace celková)
PT(LIV) Pt(játra)
PT(KIDN)Pacient(ledviny)
PT(UTR) Pacient (močový trakt)
PT(PANC)Pt(pankreas)
PT(IN) Pacient (příjem celkový)
PT(INTE)Pt(střevo)
PT(GAST)Pt(žaludek)
PT(PULM)Pacient(plíce)
PANCR Pankreas
PANF Pankreatická tekutina
PCF Perikardiální tekutina
PRD(PT) Periton. dialyzát(Pt)
PRF Peritoneální tekutina
PLACEN Placenta
P Plazma
P(C,RRT)Plazma (citrát, RRT)
P(FC) Plazma (obsahující fibrinovou frakci)
P(A) P(a)
PRP Plazma bohatá na trombocyty
P(C) P(kap.)
P(C;FNG)P(kap.;prst)
P(C;EAL)P(kap.;ušní lalůček)
P(UMB) P(pupečník)
P(A;UMB)P(a;pupečník)
P(V;UMB)P(v;pupečník)
P(V) P(v)
P(V;CNT)P(v;centrální)
P(V;MXD)P(v;smíšená)
PLF Pleurální tekutina
PMN(JOF)Polymorfonukl.(kloubní tekutina)
PMN(B) Polymorfonukl. neutrofil(B)
PMN(CSF)Polymorfonukl. neutrofil(Csf.)
PMN(PLF)Polymorfonukl.(pleur. tekutina)
PMN(VB) Polymorfonukl. neutrofil(vB)
PMN(BAL)Polymorfonukl.(bronchoalv. lav.)
VAGCERPOPool vaginálního cervixu
PORFT(L)Porfyriny celkové(játra)
PORFT(U)Porfyriny celkové(U)
PORFT(F)Porfyriny celkové(stolice)
SW Pot
CAL(PR) Konkrement(prostata)
SCRPRO Prostatický sekret
PSA(P) PSA(P)
PSA(S) PSA(S)
PROT(CS)Protein(Csf.)
PROT(U) Protein(U)
PROT(PC)Protein(perikard. tekutina)
PROT(PR)Protein(periton. tekutina)
PROT(P) Protein(P)
PROT(PL)Protein(pleurální tekutina)
PROT(S) Protein(S)
AMFCP Protein buněčný (amniová tekutina)
CHORPROTProtein buněčný (choriové klky)
LIVCELPRProtein buněčný (jaterní buňky)
SKIPFIBRProtein buněčný (kožní fibroblasty)
LKCPROT Protein buněčný (leukocyty)
CORD Pupečník
PYOMEM Pyogenní membrána
RETC Retikulární buňky
RTCB Retikulocyty z krve
RPRF Retroperitoneální tekutina
SCR Sekret
SCFIS Sekret z píštěle
SCNAS Sekret(nos)
SEMINP Seminální plazma
S Sérum
S(A) Sérum (arteriální)
S(V) Sérum (venózní)
SPLEEN Slezina
CAL(SAL)Konkrement(slinný)
SAL Sliny
MUCOSA Sliznice
TEAR Slzy
P+P Směs plazmy pacienta a plazmy referenční
SPERM Spermie
EX Sputum
SWSKI Stěr z kožní léze
SWSKSF Stěr z kůže (bez defektu)
SWPLAC Stěr z placenty
SWCOM Stěr z popáleniny
F Stolice
INTF Střevní tekutina
INTEST Střevo
CCSUP Supernatant buněčných kultur
MUSCLE Sval
UNSF Tekutina (blíže nespecifikovaná)
UNSFDR Tekutina získaná drenáží
UNSFP Tekutina získaná punkcí
UNSFS Nespecifikovaná tekutina získaná sondáží
CYSTF Tekutina cysty
LIV(CF) Tekutina cysty(játra)
KIDN(CF)Ledviny(tekutina cysty)
OVAR(CF)Tekutina cysty(ovarium)
PANC(CF)Pankreas(tekutina cysty)
MAM(CF) Tekutina cysty(prs)
CAVDF Tekutina Douglasova prostoru
PUPSC Tekutina z pseudocysty
PSCYSPANTekutina pseudocysty (pankreas)
BLISF Tekutina puchýře
PUADX Tekutina z adnex
PUBAR Tekutina z bartholinské žlázy
PUJOI Tekutina z kloubní burzy
PUSIN Tekutina ze paranazální dutiny
PUMEAR Tekutina ze středouší
TISSUE Tkáň
DUOD(BI)Duodenum(biopsie)
GIT(BI) Tkáň GIT(biopsie)
LIV(BI) Játra(biopsie)
BONE(BI)Kost(biopsie)
LUNG(BI)Plíce(biopsie)
RECT(BI)Rektum(biopsie)
INTE(BI)Střevo(biopsie)
TICRU Tkáň z bércového vředu
TIDEC Tkáň z dekubitu
TISUR Tkáň z chirurgické rány
TIISCH Tkáň z isch. defektu
MAMM(BI)Mamma(biopsie)
TIFIS Tkáň z píštěle
TICOM Tkáň z popáleniny
TITRA Tkáň z traumatické rány
BIOP Tkáň(biopsie)
TISATP Tkáň získaná sekcí
STOM(BI)Žaludek(biopsie)
ASTRA Tracheální aspirát
LABRA Tracheální laváž
TRFCSF Transferin celkový (likvor)
TRFP Transferin celkový (plazma)
TRF Transferin celkový (sérum)
TRANSPL Transplantát
ASTRTR Transtracheální aspirát
PLT Trombocyty
PLT(UNF)Trombocyty (nespecif. tekutina)
PLT(B) Trombocyty(krev)
TROMB Trombus
U(MAU) U (mikroalbuminurie)
VAGCONT Vaginální obsah
HAIR Vlasy
SWCRU Výtěr z bércového vředu
SWGIN Výtěr z dásní
SWDEC Výtěr z dekubitu
SWUTE Výtěr z děložního hrdla
SWTHR Výtěr z hrdla
SWSUR Výtěr z chirurgické rány
SWISCH Výtěr z ischemického defektu
SWLAR Výtěr z laryngu
SWTON Výtěr z léze jazyka
SWNTH Výtěr z nosohltanu
SWNAS Výtěr z nosu
SWFIS Výtěr z píštěle
SWVAG Výtěr z pochvy
SWREC Výtěr z rekta
SWCOR Výtěr z rohovkového vředu
SWTRA Výtěr z traumatické rány
SWURE Výtěr z uretry
SWMOU Výtěr se slizniční léze úst
SWCON Výtěr ze spojivkového vaku
SWMEAR Výtěr ze středouší
SWEAR Výtěr ze zev. zvukovodu
AIR Vzduch
AIRRESPSVzduch(resp. systém)
AIRINSP Vzduch(inspir.)
AIREXP Vzduch(expir.)
REQ Žádost
STF Tekutina žaludeční
STOMACH Žaludek
GALL Žluč
CAL(GB) Konkrement(žlučový)