Seznam bloků DS v logickém sledu - kromě bloků ÚZIS

 

úvod k DS

 

obecný popis struktury bloků a souborů DS

záhlaví datového souboru DS

znakové sady pro DS

název souboru

 

Soupis nových a doplněných bloků v DS 3.01.01

 

DASTA a bloky úvodní společné

 

DASTA

zdroj_is

prot_kom

pm

is

pd

chyba_pd

 

pacient

ip

ipi_o

ipi_v

a

as

gps

h

pv

p

n

u

ua

urf

utm

uks

uot

an

oc

ocz

davka

reakce

dg

dgz

diag

le

lez

lek

lek_v

pn

pnz

au

zadatel

zadatel_sk

vystavil

auz

fa

faz

z

zon

v

vr

vrn

prepocet

skala

hodnoceni

nazvy

vrf

vrs

vrs_h

vrx

vrk

vrkpa

vrav

vrac

kvantita

vrb

vrr

vro

vrd

vrp

lo

los

lip

loi

lod

lop

lopk

lopok

lopz

lopr

autor

odeslal

garant_dat

sci

kolize_v

loi_p

nejistota

nejist_var1

nejist_var2

xx

 

práce s časem

dat_xx

 

práce s textem

text

ptext

ktext

priloha

 

 

laboratorní bloky

ilb

lp

lp_zp

lph

lphsb

ehk

 

číselníky

ilc

lc

 

hygiena a epidemiologie

ihe

 

vykázané výkony

ivv

 

 

Další a pomocné informace

 

tabulka typů