Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")

1-metylhistidin/kreatinin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-oxoglutarát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-metylhistidin/kreatinin
4-aminobutyrát/kreatinin
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
ACCR -> Frakční exkrece AMS
Acetoacetát/kreatinin
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Adenin/kreatinin
Adipát/kreatinin
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Agregace trombocytů (AUC)
Aktuální base excess -> Base excess
Alanin/kreatinin
Albumin - náboj
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
alfa-CrossLaps/kreatinin -> Telopeptid CTx/kreatinin
Allopurinol/kreatinin
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
APC-R (ratio) -> APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
Apo AI/Apo B
APTT - poměr
APTT - ratio -> APTT - poměr
Arginin/kreatinin
Asparagin/kreatinin
Aspartát/kreatinin
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Bazofilní řada - BM
Bazofily
Beta-alanin/kreatinin
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Biopterin celkový/kreatinin
Ca
Ca ionizované
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
Calcium -> Ca
Citrát/kreatinin
Citrulin/kreatinin
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Clear. bezelektrolyt. vody kor.
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezsol. vody efekt./kor.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody kor.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efekt. solutů korig.
Clear. efektivních solutů
Clear. elektrolyt. korig.
Clear. elektrolytová
Clear. inulinu
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Cystathionin/kreatinin
Cystin/kreatinin
Čas sběru
Červená řada - BM
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
DNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - koagulace ovlivněná LA
Draslík -> K
eGFR (CKD-EPI)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD)
Eozinofilní řada - BM
Eozinofily
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (hematokrit)
Etanolamin/kreatinin
Etylmalonát/kreatinin
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Fenylalanin/kreatinin
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD)
Fosfát -> P
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Free Androgen Index -> Index volného testosteronu
Fumarát/kreatinin
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
Galaktitol/kreatinin
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> eGFR (CKD-EPI)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD)
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD)
Glomerulární filtrace odhad (cystatin)
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin/kreatinin
Glutarát/kreatinin
Glycerát/kreatinin
Glycin/kreatinin
Glykohemoglobin -> Hemoglobin A1c
Glykolát/kreatinin
Granulocytární řada - BM
GROW -> Granulocytární řada - BM
H2O -> Voda
Hb -> Hemoglobin
HbA1c -> Hemoglobin A1c
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c
Hemoglobin efektivní
Hippurát/kreatinin
Histidin/kreatinin
Homovanilát/kreatinin
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celk./kreat.
Hydroxylysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin volný/kreat.
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxantin/kreatinin
Chlór -> Cl
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
CHOL/HDL index
Cholesterol LDL - výpočet
Cholesterol non-HDL - výpočet
Ig/L kappa/lambda (celk.)
Ig/L kappa/lambda (free)
IgA intrathekálního původu
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
Index aterogenity -> CHOL/HDL index
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
Index volného testosteronu
INR -> Protrombinový test - INR
Izoleucin/kreatinin
K
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalcium/magnezium -> Ca/Mg
Kalium -> K
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný/kreatinin
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyslík (ctO2)
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
LCA index -> Směsný test pro dg. LA Neaktuální
Leucin/kreatinin
LROW -> Lymforetikulární řada-BM
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
Lysin/kreatinin
Lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Magnezium/kreatinin -> Mg/kreatinin
MCV -> Erytrocyt (MCV)
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Metanefrin/kreatinin
Methionin/kreatinin
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát/kreatinin
Mg
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
Monocyty
Mononukleáry
MPM -> Trombocyt (MPM)
Mukopolysacharidy/kreatinin
Myristát/butyrát
N-acetyltyrozin/kreatinin
Na
NAG/kreatinin
Natrium -> Na
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin celkový/kreatinin
Neutrofily
NTx/kreatinin -> Telopeptid NTx/kreatinin
Oleát/palmitát
Ornitin/kreatinin
Orotát/kreatinin
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Oxalát/kreatinin
Oxid uhličitý(celkový)
Oxypurinol/kreatinin
P
P - náboj
p50
p50(T)
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
pCO2(T)
PCT -> Trombokrit
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
pH(T)
Phosphorus -> P
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
PMN -> Neutrofily
PNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry -> Neutrofily
Poměr SFLT-1/PLGF
Prognostický zánětlivý a nutriční index
Prolin/kreatinin
Protrombinový test - INR
Protrombinový test-ratio
PSA - podíl volné frakce
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Pyridinolin celk./kreat.
Pyridinolin volný/kreat.
Pyruvát/kreatinin
Quickův test - INR -> Protrombinový test - INR
Quickův test -ratio -> Protrombinový test-ratio
Retikulocyty
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
Rősnerův index -> Směsný test pro dg. LA Neaktuální
RROW -> Červená řada - BM
SAICAr/kreatinin
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
Sebakát/kreatinin
Serin/kreatinin
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Směsný test pro dg. LA Neaktuální
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
Sodík -> Na
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
sTfR index
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Suberát/kreatinin
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma lymfocytárních subpopulací*
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Taurin/kreatinin
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-růstová rychlost
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid NTx/kreatinin
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymin/kreatinin
Transferin saturovaný železem
Treonin/kreatinin
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test - poměr
Trombocyt (MPM)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PMDW)
Trombokrit
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test-ratio -> Protrombinový test-ratio
Tubulární rezorpce vody
Tyrozin/kreatinin
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Uracil/kreatinin
Urát/kreatinin
Uridin/kreatinin
Valin/kreatinin
Vanilmandelát/kreatinin
Vápník -> Ca
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Voda
Volný testosteron -> Index volného testosteronu
Xantin/kreatinin